Ανάπτυξη σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοαναπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Υποέργου: “Ανάπτυξη Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών” που αφορά τη σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου προτάσεων ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών τοπικών επιχειρήσεων που εντοπίζονται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε..
Η ανωτέρω πράξη έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της αναγνωσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές, που λειτουργούν με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος της Προστατευόμενης Περιοχής. Παράλληλα, το Σήμα Ποιότητας αποτυπώνει τη δέσμευση για συνεργασία μεταξύ των φορέων, παραγωγών και επιχειρήσεων της περιοχής με σκοπό την ανάληψη δράσης σε ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το σήμα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών απευθύνεται σε παραγωγούς ή συνεταιρισμούς παραγωγών φυτικών (αγροτικών) προϊόντων και σε μονάδες συσκευασίας, σε εκτροφείς συστημάτων εκμετάλλευσης ζώων με βάση της αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας, σε χώρους διαμονής, όπως αστικά, αγροτικά ή παραδοσιακά ξενοδοχεία, ξενώνες, τουριστικοί οικίσκοι, κλπ καθώς επίσης και σε χώρους εστίασης όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, κλπ. Με την ανάπτυξη του σήματος ποιότητας θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου επιχειρήσεων-παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας- υπηρεσιών με συνδετικό κρίκο το σήμα ποιότητας του Φ.Δ. που θα βοηθήσει στην ανάδειξη του τουρισμού της περιοχής των τοπικών αγροτικών προϊόντων και των τοπικών επιχειρήσεων. Επίσης, θα προωθηθεί η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού επί των χαρακτηριστικών της προστατευόμενης περιοχής και στροφή των προτιμήσεων τους προς ανθρώπινες δραστηριότητες που στηρίζονται σε αειφόρα πρότυπα ανάπτυξης και ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. αναλαμβάνει την παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης άδειας πιστοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό απονομής σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στα γραφεία του φορέα στο Στεφανοβίκειο, 24χιλ. ΠΕΟ Βόλου-Λάρισα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2425041403, e-mail info@fdkarlas.gr.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.