Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», ανέθεσε στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία την υπηρεσία με τίτλο «Επιστημονικός συνεργάτης για την κατάρτιση του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης».

Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου” απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης και σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής. Το υλικό αποσκοπεί, στην προώθηση της γνώσης, στην ευαισθητοποίηση καθώς και στην άμεση επαφή των ομάδων με τη βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής Κα.Μα.Κε.Βε. αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πειραματισμού και διερευνητικής σκέψης με αντικείμενο το φυσικό περιβάλλον.

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης αξιοποιούν πλήρως το υπάρχον υλικό του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης μαθητών δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε δραστηριότητες ευχάριστες που έχουν τον χαρακτήρα του παιχνιδιού ενώ δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εργαλεία, όργανα και άλλα μέσα για την υλοποίησή τους (τόσο για να είναι εύκολο να υλοποιηθούν όσο και για να υποδεικνύεται ότι δεν είναι απαραίτητη η “κατανάλωση” αγαθών για κάθε ενέργειά μας).

Η ενημέρωση των ομάδων (π.χ. μαθητών, φοιτητών κ.λπ.) τόσο στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης όσο και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής είναι χωρίς χρέωση και πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες κατόπιν συνεννόησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ 2425041403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@fdkarlas.gr.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.