Ρύπανση και υποβάθμιση των υδάτων της τάφρου 2Τ

Δελτία Τύπου ΦΔ

Με γνώμονα τις κατευθύνσεις που δίνονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Οδηγία -πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και η Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΚ) για τις ανθρωπογενής πιέσεις και ενόψει έναρξης της περιόδου τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον Πηνειό ποταμό, το προσωπικό του Φ.Δ. προέβη στις 12/10/2015 σε επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο σύστημα της τάφρου 2Τ.

Το προσωπικό του Φ.Δ. κινήθηκε κατά μήκος του συστήματος τάφρων Πηνειός-Κάρλας (2Δ-7Τ-2Τ ), με προορισμό το αντλιοστάσιο του Πηνειού στη θέση Καραούλι, καταγράφοντας πλήθος χώρων παράνομης διάθεσης σκουπιδιών, μπαζών και υπολειμμάτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων πλησίον της επενδυμένης διώρυγα 2Δ ανάντη της γέφυρας Ομορφοχωρίου. Η εικόνα των απορριμμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα της μακράς παραμονής των, ενώ στην περιοχή υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης μπαζών και σκουπιδιών. Σημειώνουμε, ότι ο τρόπος αυτός διάθεσης των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον μολύνοντας επιφανειακά και υπόγεια νερά ενώ μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα το προσωπικό του Φ.Δ. έγινε αυτόπτης μάρτυρας απευθείας διάθεσης υγρών προς την επενδυμένη διώρυγα 2Δ από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Η αποπνικτική δυσοσμία του σημείου, το χρώμα των υγρών και η δημιουργία αφρών στα επιφανειακά νερά της τάφρου ενίσχυσαν τις αρχικές υποψίες για πηγή ρύπανσης. Άμεσα πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος και απεστάλη για ποιοτική ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Από την πλευρά του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

DSC_0497

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.