Ενίσχυση της περιοχής οικοανάπτυξης ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. με κάδους απορριμάτων

Δελτία Τύπου ΦΔ

O Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον 2014», άξονας προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» υλοποίησε το υποέργο 1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Το πρόγραμμα αποτελεί μια χειροπιαστή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία των νερών και της δημόσιας υγείας, στόχος προς τον οποίο κατευθύνονται όλες οι Ευρωπαϊκές πολιτικές.

Όπως είναι γνωστό η Περιοχή Οικοανάπτυξης ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. αποτελεί ένα τόπο με ιδιαίτερη κοινωνική και οικολογική σημασία, γι αυτό παρατηρείται κάθε χρόνο αύξηση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός της προστατευόμενης περιοχής. Στόχος όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η ελαχιστοποίηση των επιδράσεων, από την απόρριψη απορριμμάτων, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ρήγα Φεραίου, όπου έχει αναλάβει και τη συλλογή των απορριμμάτων, με τη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων σε 7 θέσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής και συγκριμένα, έναν στην πλατεία του Στεφανοβικείου, έναν στην πλατεία των Καναλιών, δύο περιμετρικά της πρώην λίμνης Κάρλας και 3 σε θέσεις θέας (παρατηρητήριο πουλιών, 2ος ελιγμός Καναλιών-Κεραμιδιού, περίβολος Προφήτη Ηλία).

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της δημόσια περιουσίας είναι συλλογική υπόθεση και αφορά όλους τους πολίτες για την εφαρμογή του ευρύτερου σχεδιασμού αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.