Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Ορνιθοπανίδας στη Λ. Κάρλα (2013)

Δελτία Τύπου ΦΔ

Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών πραγματοποιούνται σε όλους τους σημαντικούς υγρότοπους της χώρας και σε πολλές χώρες παγκοσμίως κάθε Ιανουάριο υπό τον συντονισμό της Wetlands International. Στη χώρα μας, υπεύθυνος φορέας για τις καταμετρήσεις είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία η οποία συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της καταμέτρησης και διεξάγει σημαντικά συμπεράσματα για την κατάσταση των ειδών και των υγροτόπων τους.

Παράλληλα, η Ομάδα Έρευνας για τους Κορμοράνους στην Ευρώπη (Cormorant Research Group) που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Wetlands International της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) οργανώνει απογραφή του πληθυσμού των Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) στη Δυτική Παλαιαρκτική (Ευρώπη, δυτική Ασία, Μικρά Ασία, βόρεια Αφρική) για το 2013.

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, συνέδραμε στη δράση “Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών” και στο Πρόγραμμα CorMan για την καταμέτρηση του αριθμού των Κορμοράνων, που πραγματοποιήθηκαν τo Σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου 2013 στην περιοχή αρμοδιότητά του.

Το Σαββατοκύριακο (12-13/1/2012) ο Φορέας Διαχείρισης διέθεσε ένα όχημα και δύο άτομα από το επιστημονικό προσωπικό, τους Μιχαλάκη Δημήτρη και Χαμόγλου Μαρία που συνεργάστηκαν με τους υπεύθυνους εθελοντές της Ελληνική Ορνιθολογικής Εταιρίας, κ. Κατσαδωράκη Γιώργο (Δρ. Βιολόγος) και κ. Πολύμερο Σταύρο (Δασολόγος).

Με καλό καιρό και σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία πραγματοποιήθηκε η καταμέτρηση, από τις 8:30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου στον ταμιευτήρα της Κάρλας αλλά και στους ταμιευτήρες (χαμηλής στάθμης νερού) Καλαμακίου, Νιάματα, Πλατύκαμπου, Ελευθέριου, Δήμητρας και Καστρίου.

Στην περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λιμν. Κάρλας GR 1430007, που περιλαμβάνει και τους επτά ταμιευτήρες, καταγράφηκε μεγάλος αριθμός σε είδη όπως ο Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), το Σφυριχτάρι (Anas penelope), η Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), το Κιρκίρι (Anas crecca), η Φαλαρίδα (Fulica atra), ο Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus), ο Ασημόγλαρος (Larus michahellis) και σημαντικοί αριθμοί ειδών όπως ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) η αποικία των οποίων εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά την ανασύσταση του ταμιευτήρα της Κάρλας, η Βαρβάρα (Tadorna tadorna), η Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos), το Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), τα φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus), το Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), ο Καπακλής (Anas strepera), ο Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus) και ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta).

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η καταγραφή του Ηταυρου (Botaurus stellaris) σε ταμιευτήρα χαμηλής στάθμης νερού (που αποτέλεσε αφορμή για μύθους και θρύλους σε όλους του υγροτόπους της χώρας), της Τουρλίδας (Numenius arquata), της Αετογερακίνας (Buteo rufinus) και του Καλαμόκιρκου (Circus aeruginosus) ενώ σημαντική ήταν η παρουσία της ψαλίδας (Anas acuta).

Η περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λιμν. Κάρλας GR 1430007 αποδεικνύεται για άλλη μια φορά περιοχή εξέχουσας σημασίας για τα μεταναστευτικά, τα διαχειμάζοντα και τα αναπαραγόμενα υδρόβια, παρυδάτια και τα αρπακτικά είδη.

Σημειώνεται ότι ο ταμιευτήρας της Κάρλας πέραν του ότι ανήκει σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά, έχει χαρακτηριστεί και Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής. Υπενθυμίζουμε ότι εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται επ’ αόριστον η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 459/2010 και οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τη ισχύουσα νομοθεσία.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.