Περιφέρεια Ηπείρου: Απαγόρευση αλιείας της καραβίδας

Προστατευόμενες περιοχές

Με στόχο την προστασία αναπαραγωγής της καραβίδας, η Περιφέρεια Ηπείρου απαγόρευσε την αλιεία της σε όλο το μήκος του ποταμού Καλαμά και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα του Νομού Ιωαννίνων, από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαΐου.

Επίσης, στη λίμνη πηγών Αώου, απαγορεύεται η αλιεία για όλα τα είδη ψαριών από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 31 Ιουλίου, για την προστασία της αναπαραγωγής τους. Από την 1η Αυγούστου 2011 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 απαγορεύεται η αλιεία της καραβίδας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο, για λόγους προστασίας του είδους, καθώς έχει μειωθεί σημαντικά ο φυσικός πληθυσμός της.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.