Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βάκκας Μιχάλης, 26530 22283 ή 6945104155

Αντιπρόεδρος: Καραμπέρου Γεωργία, 26930 31651 ή 6945218962

Γενικός Γραμματέας: Ελένη Κουμούτσου, 26920 29140 ή 6948882137

Ταμίας: Ευθυμία Μαντζούτσου, 26930 31939 ή 6945067224

Μέλος: Βράνια Χαρά, 26530 22245 ή 6944740483

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3η απόφαση της 2ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 2/4/2019.