Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα

Προστατευόμενες περιοχές

Νέος δικτυακός τόπος, που παρέχει δωρεάν γεωχωρικά δεδομένα geodata.gov.gr.

Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται διαρκώς με δεδομένα από ολοένα και περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θα εμπλουτίζεται και με λειτουργικότητα. Στόχος μας είναι σε μερικούς μήνες να μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε εμείς, οι πολίτες, να μπορούμε:

  • Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση
  • Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Να αναπτύσσουμε νέες, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες

Ανοικτά δεδομένα. Για ποιο λόγο;

Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης έχουν παραχθεί ή/και προμηθευτεί με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Άρα ανήκουν στους Έλληνες πολίτες και πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους μας χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς. Εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης είναι ανοικτά, βοηθάμε:

  • Στον ουσιαστικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Κάθε απόφαση, έγκριση, κτλ, της δημόσιας διοίκησης που αφορά στο χώρο, στηρίζεται σε νόμους και πληροφορίες για το χώρο, δηλαδή σε γεωχωρικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της. Αν όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τότε μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα και εγκυρότητα των αποφάσεων του δημοσίου.
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες της χώρας με άλλα γεωχωρικά δεδομένα, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές, ο αιγιαλός, οι αναδασωτέες περιοχές, κτλ, κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά παράνομες πράξεις και να τις υποδείξει στη δημόσια διοίκηση.
  • Στη μείωση της σπατάλης πόρων από τη δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς μέχρι και πριν λίγους μήνες, η δημόσια διοίκηση δεν γνώριζε ποια γεωχωρικά δεδομένα είχε στην κατοχή της, με αποτέλεσμα να τα επαναπρομηθεύεται. Ακόμη χειρότερα, πολλοί φορείς του δημοσίου αρνούνταν να διαθέσουν τα γεωχωρικά δεδομένα τους σε άλλους φορείς.
  • Στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, την αξιολόγηση επενδύσεων στη χώρα, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς.

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα;

Τα υπόβαθρα του geodata.gov.gr προσφέρονται με άδεια χρήσης που καθορίζεται από τους παρόχους τους. Ειδικότερα:

Τα υπόλοιπα γεωχωρικά δεδομένα που θα βρείτε προσφέρονται με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης . Αυτό σημαίνει πως αρκεί να αναφέρετε την πηγή προέλευσης, δηλαδή το geodata.gov.gr. Στη συνέχεια μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας εφαρμογές και υπηρεσίες και να τις διαθέστε με όποιο τρόπο κρίνετε σκόπιμο.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.