2η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Συνελεύσεις

Κερκίνη, 20 Αυγούστου 2010

Αρ. πρωτ: 312/2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 13, 14 και 15 του Καταστατικού, καλεί τα Μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και Κυριακή 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Φυτόκο, Βόλος.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον 24 μέλη που έχουν τακτοποιήσει, ως την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το Καταστατικό (παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα τακτικά Μέλη και αν παρίστανται.

Η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νέο τροποποιημένο καταστατικό του Συλλόγου με το οποίο πλέον έχουμε αναγνωριστεί ως «Επαγγελματικό Συνδικαλιστικό Σωματείο».

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Εργατικό Κέντρο Σερρών και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σερρών). Επειδή είναι αναγκαία πλέον η παρουσία δικαστικού εκπροσώπου και για να διευκολυνθεί η διαδικασία των εκλογών σας επισυνάπτουμε «Αίτηση Υποψηφιότητας» για τα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου την οποία παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να την αποστείλουν με email (info@ellinikifysi.gr), με φαξ (2327028005 υπόψη Μιχάλη Δαβή ή Αντώνη Ηλιάδη) ή το ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Σωματείου στην Κερκίνη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 (παρ. 2), δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπων. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα έχουν καταβάλει και τη συνδρομή (50€) του έτους 2010. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ. Όσοι όμως πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του έτους 2010 και έχουν εξοφλήσει αυτή του 2009 αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν στη ΓΣ ( έτσι ώστε το νέο ΔΣ να τύχει ευρείας αποδοχής) το ΔΣ είναι διατεθειμένο να δώσει βεβαιώσεις ταμειακής διευκόλυνσης.

Επισημαίνεται όμως ότι το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να καταβληθεί-επιστραφεί μέχρι τις 20/12/2010.

Σημειώνουμε επίσης ότι, για τη συμμετοχή των Μελών στις εκλογές απαραίτητα είναι:

 1. Η οικονομική τακτοποίηση
 2. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για να δώσουμε με την καθολική μας συμμετοχή στη νέα Διοίκηση τη δύναμη που χρειάζεται για να μπορεί να διεκδικεί και να επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή προεδρείου (3μελές) της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Απολογισμός της δραστηριότητας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Απολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.
 4. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Οικονομική Διαχείριση.
 5. Αρχαιρεσίες:
 6. α) Εκλογή Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής μετά των Αναπληρωματικών τους.
  β) Εκλογή Πενταμελούς (5) Διοικητικού Συμβουλίου μετά των Αναπληρωματικών τους.
  γ) Εκλογή Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά των Αναπληρωματικών τους
  δ) Εκλογή αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Σερρών.
  ε) Εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σερρών.

 7. Προβλεπόμενες δραστηριότητες & προϋπολογισμός δράσεων του νέου ΔΣ.
 8. Δημιουργία παραρτημάτων Συλλόγου.
 9. Θέματα λειτουργίας Σωματείου (διαγραφή μελών, επικοινωνία, ιστοθέση κ.λπ.).
 10. Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας για τις θεματικές ενότητες που είχαν προσδιοριστεί στη ΓΣ των Ιωαννίνων.
 11. Καθορισμός ενιαίου μισθολογίου και συστήματος αξιολόγησης προσωπικού.
 12. Μείωση μισθών των εργαζομένων στους ΦΔ.
 13. Ενημέρωση/ συζήτηση/ αποφάσεις σχετικές με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.
 14. Ανακοινώσεις

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 8), μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της Γ.Σ., στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτησή τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων.

Ο Πρόεδρος: Βασίλης Κουρούτος

Η Γ. Γραμματέας: Λία Παπαδράγκα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Ένα Τακτικό Μέλος, για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. (Ετήσια Συνδρομή Μέλους: €50,00).
 2. Επειδή η πρώτη ημέρα της ΓΣ είναι «συνάντηση εργασίας, στην οποία θα παρευρίσκεται και εργατολόγος, μπορούν να παρευρίσκονται και πρόσωπα η/και εκπρόσωποι φορέων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, ως παρατηρητές, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΓΣ. Προφανώς, η ΓΣ με απόφασή της, διατηρεί το δικαίωμα αποβολής από την αίθουσα ή αφαίρεσης του λόγου σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συλλόγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (pdf)

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ελληνική Φύση
Κέντρο Πληροφόρησης, Κερκίνη ΤΚ 62055 ΣΕΡΡΕΣ
mail:info@ellinikifysi.gr, Τηλ.: 23270 28004, 6973406624
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.