Συγκρότηση Επιτροπής Φύση 2000

Φορείς διαχείρισης
Αθήνα, 13 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η επιστημονική εποπτεία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και να τεθούν οι σωστές βάσεις για τη διαφύλαξη και διαχείριση τους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη συγκρότηση της «Επιτροπής Φύση 2000», όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της KYA 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄1289/28.12.1998).

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι ακόλουθοι :

 • Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναπληρωματικό μέλος ο Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναπληρωματικό μέλος ο Κωνσταντινίδης Θεοφάνης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μυλωνάς Μωϋσής, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναπληρωματικό μέλος ο Σφενδουράκης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Βερροιόπουλος Γιώργος, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναπληρωματικό μέλος ο Καρακάσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Διαμαντής Στέφανος, Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και αναπληρωματικό μέλος ο Γκανάτσας Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Χαϊντούτη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναπληρωματικό μέλος ο Τσαντίλας Χρήστος, Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.
 • Γώγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Καραβέλλας Δημήτρης, Διευθυντής του WWF Ελλάς και αναπληρωματικό μέλος η Μαυρογεώργου Δάφνη, στέλεχος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
 • Κοτομάτας Σπύρος, Διευθυντής της MOm, και αναπληρωματικό μέλος η Ράγκου Πολυξένη, μέλλος της ΠΑΝΔΟΙΚΟ και Λέκτορας Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Σπανός Λουκάς, Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αναπληρωματικό μέλος η Φέρτη Ελένη, Χημικός ΜηχανικόςΣυνεργάτηςτου ίδιου Υπουργείου.
 • Σταματοπούλου Ιωάννα, Γεωπόνος, από τη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναπληρωματικό μέλος η Δροσινού Ιουλία, Γεωπόνος, από την Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου.
 • Τρύφων Ελένη, Βιολόγος, από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναπληρωματικό μέλος η Άννη Κατερίνα, Δασολόγος από την Δ/νση Δασών και Δρυμών και Θήρας του ίδιου Υπουργείου.
 • Φωτοπούλου Μακρίνη, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωματικό μέλος ο Ξενούλης Γιάννης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, από το Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου.
 • Τσαλκανδρά Δάφνη, Μηχανικός, από το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και αναπληρωματικό μέλος η Κοκκώνη Μαργαρίτα, Φυσικός, από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του ίδιου Υπουργείου.
 • Νταβάκου Ανθή, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., από το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αναπληρωματικό μέλος ο Λιανός Αντώνης Υποπλοίαρχος Λ.Σ. από το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ρύπανσης του ίδιου Υπουργείου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Βώκου Δέσποινα και αναπληρωτής πρόεδρος ο Δημόπουλος Παναγιώτης.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Μαΐου, παρουσία της Υπουργού και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα. Τα μέλη της Επιτροπής θα ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 που αφορά στην προστασία των ειδών και των οικοτόπων της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.