Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Συνελεύσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσους ταξίδεψαν μέχρι την πόλη των Ιωαννίνων για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του συλλόγου μας.

Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 81, οι οποίοι εκπροσώπησαν εργαζόμενους από 18 Φορείς Διαχείρισης (ΦΔ).

Θεωρώ πως, οι εργασίες της ΓΣ ήταν πολύ εποικοδομητικές και πετυχημένες αφού δόθηκε η ευκαιρία να ληφθούν αποφάσεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στους ΦΔ, να γίνει ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω πορεία του Συλλόγου και να καθορισθεί η στρατηγική που οφείλει να υλοποιήσει το ΔΣ τους μήνες που έρχονται.

Για τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στη ΓΣ αλλά και για αυτούς που βρέθηκαν στα Ιωάννινα, επιτρέψτε μου να παραθέσω περιληπτικά τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνάντησης.

Ήταν κοινή διαπίστωση από όλους τους συμμετέχοντες ότι η επιτυχία του συλλόγου μας σχετικά με την παράταση της ισχύος των συμβάσεων εργασίας μας, δημιουργεί σε όλους τους εργαζόμενους περισσότερες υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, στους ΦΔ που εργαζόμαστε, όπως επίσης και στους εμπλεκόμενους φορείς με τη λειτουργία και διαχείριση των προστατευομένων περιοχών (ΠΠ). Είναι υποχρέωση όλων μας να αποδείξουμε με την κατάρτιση, εμπειρία και το έργο μας, ότι πραγματικά αξίζουμε την στήριξη και εμπιστοσύνη που μας έδειξε η κοινωνία των πολιτών και το ΥΠΕΚΑ.

Επίσης, έγινε φανερό ότι αυτή τη χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την προστασία της βιοποικιλότητας και τον καθορισμό της στρατηγικής και της νέας πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των ΠΠ της χώρας μας. Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι στους ΦΔ και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και πρόσωπα (π.χ. Πρόεδροι ΦΔ, ακαδημαϊκοί κ.λπ.) δεν έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε αυτές τις διεργασίες. Δηλαδή ουσιαστικά καθορίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό το μέλλον των ΦΔ και ως εκ τούτου και των εργαζομένων τους χωρίς, να είμαστε συμμέτοχοι στη σύνταξη των σχετικών κειμένων που θα δοθούν κάποια στιγμή (ίσως τον προσεχή Μάρτιο) για δημόσια διαβούλευση.

Οι συμμετέχοντες στη ΓΣ, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδείξεις και πληροφορίες ότι ίσως να υπάρχει, από διάφορες πλευρές, μια προσπάθεια απαξίωσης και υποβάθμισης του έργου των ΦΔ και του προσωπικού τους. Δηλαδή, ίσως μελλοντικά οι ΦΔ και οι εργαζόμενοι τους αντί να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους στις περιοχές ευθύνης τους να πρέπει περιορίσουν το έργο τους και τις ανάγκες που έχουν σε προσωπικό, υποδομές και χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και επιφυλάξεις, η ΓΣ αποφάσισε μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών για την αναστροφή ή/και πρόληψη δυσμενών εξελίξεων για τους ΦΔ και το προσωπικό τους. Είναι προφανές ότι, σε αυτές τις ενέργειες θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε και να συμβάλουμε, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες μας, για να μη βρεθούμε πολύ σύντομα χωρίς αντικείμενο εργασίας και για να μην επιτρέψουμε άλλοι να καθορίσουν το επαγγελματικό μας μέλλον.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν, περιληπτικά, έχουν ως εξής:

1. Έναρξη διαλόγου με ΜΚΟ, διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ήδη λειτουργούν δύο ομάδες εργασίας, με μέλη τους μόνο από εκπροσώπους των ΜΚΟ και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΚΑ, με στόχο την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τον καθορισμό της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, αποφασίσαμε τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τις δέκα (10) ΜΚΟ που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες εργασίας.

Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η δική μας στρατηγική είναι ότι οι ΦΔ είναι κύριοι των περιοχών ευθύνης του και ότι παρακολούθηση (monitoring) των περιοχών ευθύνης των ΦΔ μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με ΜΚΟ, πανεπιστήμια, κυνηγετικούς συλλόγους, φύλακες κ.λπ. αλλά χωρίς αποκλεισμό των επιστημόνων των ΦΔ ή κατά αποκοπή.

2. Συνάντηση με σύμβουλο υπουργού

Αποφασίστηκε η οργάνωση ενημερωτικής συνάντησης με τη νέα Σύμβουλο της Υπουργού ΠΕΚA για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΦΔ.

3. Δημιουργία Επιτροπής – Συντονιστικού οργάνου μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φύση 2000.

Θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας Επιτροπής (Συντονιστικού Οργάνου) με τη συμμετοχή εργαζομένων στους ΦΔ, Προέδρων, ίσως πανεπιστημιακών και εκπροσώπων ΜΚΟ για να επεξεργαστεί και να προετοιμάσει κοινές θέσεις σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου καθώς και τον καθορισμό της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, μέχρι να επανασυσταθεί η Επιτροπή Φύση 2000.

4. Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για να ορίσει, στην περίπτωση που ληφθεί σχετική απόφαση από το ΥΠΕΚΑ, αντιπροσώπους του Συλλόγου στην «Επιτροπή Φύση 2000’ και στο υπό δημιουργία «Πράσινο Ταμείο».

5. Αποφασίστηκε ο καθορισμός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού των ΦΔ. Ομάδα εργασίας θα αναλάβει την επεξεργασία και σύνταξη του συστήματος αξιολόγησης. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η επεξεργασία ενός κοινού Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού για τους Φορείς και ενός ενιαίου μισθολογίου.

6. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αναγκαιότητα για επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού των ΦΔ καθώς και τη διάχυση της γνώσης και εμπειρίας των εργαζομένων, αποφασίστηκε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης με τους εξής τρόπους:

  • Αξιοποίηση των σχετικών πόρων που έχουν διατεθεί στην κοινοπραξία «ΒΑΒΙΖΟΣ κ.λπ.» για σχετικές ενέργειες
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίδονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ για ένταξη σχετικών υποέργων στα Τεχνικά Δελτία των ΦΔ
  • Διερεύνηση της δυνατότητας απόκτησης Διαχειριστικής Επάρκειας από το Σύλλογο (Τύπου Γ) για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/ επιμόρφωσης

7. Αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας του Φορέα από το Βόλο στην (Κερκίνη) στην περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η διατήρηση της σημερινής έδρας του Συλλόγου.

8. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα για συνεχή και συχνή επίσκεψη και παρουσία του Συλλόγου σε υπηρεσίες στην Αθήνα, ορίσθηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου που αναλαμβάνουν τη σημαντική αυτή δράση.

9. Αποφασίστηκε η εκλογική και απολογιστική τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου να πραγματοποιηθεί στις 4-5/09/2010 στην περιοχή ΦΔ που έχει έδρα σε νησί ή στο Σχοινιά Μαραθώνα.

Μια σημαντικότατη απόφαση της ΓΣ είναι ο ορισμός ομάδων εργασίας για πολλές θεματικές ενότητες που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΓΣ. Για τις θεματικές ενότητες, τους Συντονιστές των ομάδων εργασίας και σχετικά θέματα θα γίνουν αναρτήσεις στο φόρουμ του Συλλόγου.

Είναι προφανής η σημαντικότητα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής των συναδέλφων από όλους τους φορείς στις παραπάνω ομάδες.

Οι ομάδες αυτές έχουν ως ακολούθως:

α. Θέσεις συλλόγου στην πρόταση των 10 ΜΚΟ για «ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας – Εφαρμογή/ συμπλήρωση/ αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη θέσπιση, διαχείριση και λειτουργία των ΠΠ – Θεσμοθετημένη διαχείριση περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο φύση 2000.

β. Θέσεις συλλόγου στην πρόταση «ΒΑΒΙΖΟΥ κ.λπ.) για την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης (monitoring) σε ΠΠ.

γ. Φορείς Διαχείρισης και Διοικητικά Συμβούλια – Στήριξη λειτουργίας ΦΔ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

δ. Ανθρώπινο δυναμικό ΦΔ – Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης προσωπικού ΦΔ – Κανονισμοί Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού.

ε. Χρηματοδότηση φορέων – Οικονομική και λογιστική λειτουργία και υποστήριξη – Διαχειριστική Επάρκεια- Ενιαίο Μισθολόγιο.

στ. Γνωμοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις για έρευνα και αρμοδιότητες ΦΔ.

ζ. Φύλαξη

η. Εθελοντισμός-Ενέργειες Ενημέρωσης-Επικοινωνίας

θ. Τεχνικά Δελτία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλης Κουρούτος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις εισηγήσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα της συνέλευσης μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.