Δακτυλίωση παπιών στο Δέλτα του Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ
photos by Eva Stets

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου κατά τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “Influence of viral proteins of avian influenza virus on the innate immune response of birds” εγκατέστησε παγίδες σύλληψης παπιών στον υγροβιότοπο, με σκοπό μεταξύ άλλων να μελετηθεί η μετανάστευση της ορνιθοπανίδας μέσω της τεχνικής των δακτυλιώσεων.

Οι παγίδες σύλληψης ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2007 και ενώ το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010, ο Φορέας Διαχείρισης συνεχίζει να λειτουργεί τις συγκεκριμένες παγίδες.

Μέχρι σήμερα έχουν δακτυλιωθεί 837 πουλιά από τα είδη Πρασινικέφαλη Anas platyrhynchos, Ψαλίδα A. acuta, Σαρσέλα A.querquedula, Μαυροκέφαλη Aythya fuligula και Φαλαρίδα Fulica atra.

Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, όσον αφορά στον αριθμό των δακτυλιωμένων πουλιών, αφού μέχρις στιγμής έχουν δακτυλιωθεί 141 πουλιά σε διάστημα μικρότερου του ενός μήνα!

Ενδιαφέρον είναι ότι πουλιά που δακτυλιώθηκαν στο Δέλτα του Έβρου βρέθηκαν στην Ουγγαρία και στη Ρωσία, καλύπτοντας αποστάσεις μεγαλύτερες των 2000 km!

Γιάννης Φακριάδης
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.