Φθινοπωρινών παρατηρήσεων συνέχεια…ΦΔ Δέλτα Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στην καταγραφή ορνιθοπανίδας του Φορέα Διαχείρισης στο Δέλτα Έβρου, στις 22 Νοέμβρη, έγιναν αρκετά σημαντικές παρατηρήσεις, με τους πληθυσμούς των υδροβίων να αυξάνονται.

Παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Oι Φαλαρίδες Fulica atra έφτασαν τα 10.015 ατ, οι Πρασινοκέφαλες Anas platyrhynchos τις 12.828 ατ, τα Σφυριχτάρια Anas penelope τα 8.032 ατ., οι Xουλιαρόπαπιες Anas clypeata τα 1.271 ατ, τα Kιρκίρια Anas crecca τα 2.015 ατ, οι Βαρβάρες Tadorna tadorna τα 257 ατ, οι Καπακλήδες Anas strepera τα 210 ατ. και οι Ψαλίδες Anas acuta τα 70 ατ.

Ακόμη, 509 Βουβόκυκνοι Cygnus olor μετρήθηκαν μοιρασμένοι στην ευρύτερη περιοχή της λ/θ Μονολίμνης (Παλούκια) και της λ/θ Δράνας.

Ιδιαίτερα για τη λιμνοθάλασσα Δράνα, έχει ήδη αρχίσει να «πλημμυρίζει» με μεγάλους αριθμούς από πάπιες, Bουβόκυκνους και Φοινικόπτερα.

Και τα δύο άλλα είδη των κύκνων βρίσκονται σε σημαντική παρουσία, με τους Νανόκυκνους Cygnus columbianus να αριθμούν 722 ατ. και τους Αγριόκυκνους Cygnus cygnus να φτάνουν τα 340 ατ. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται τόσο μεγάλοι πληθυσμοί κύκνων τον Νοέμβριο, αφού συνήθως τέτοιοι παρατηρούνται αργότερα, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.

Τα Φοινικόπτερα Phoenicopterus roseus αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας τα 1.850 ατ. και οι Αργυροπελεκάνοι Pelecanus crispus έφτασαν τους 43.

Δύο είδη χηνών καταγράφηκαν προς το παρόν, με τις Ασπρομέτωπες Anser albifrons να φτάνουν τις 159 και τις Σταχτόχηνες Anser anser τις 15.

Από αρπακτικά είχαμε 3 Θαλασσαετούς Haliaeetus albicilla, 11 Στικταετούς Aquila clanga και 20 Γερακίνες Buteo buteo.

Στα παρυδάτια υπερτερούν και πάλι οι Λασποσκαλίδρες Calidris alpina με 2.278 άτ. ενώ ακόμα καταγράφηκαν 113 Στρειδοφάγοι Haematopus ostralegus, 125 Τουρλίδες Numenius arquata, 186 Αβοκέτες Recurvirostra avosetta και 315 Αργυροπούλια Pluvialis squatarola.

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί η καταγραφή 20 Στικταετών Aquila clanga στην περιοχή κούρνιας τους, στους λόφους του Λουτρού, στις 24 Νοέμβρη.

Παναγιώτης Ιωαννίδης
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.