Εντυπωσιακές καταγραφές στις φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις στο Δέλτα Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στο Δέλτα Έβρου, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου στις 15 Ιανουαρίου. Οι Μετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο σε πάνω από εκατό χώρες, στα πλαίσια του παγκόσμιου προγράμματος καταγραφών της οργάνωσης Wetlands International εδώ και ακριβώς 50 χρόνια!

Οι καταγραφές, έδωσαν εξαιρετικά στοιχεία, με αριθμό ρεκόρ για την Πρασινοκέφαλη πάπια Anas platyrhynchos με 58.729 άτομα, έναν αξιοσημείωτο πληθυσμό, συγκρινόμενο μόνο με τις επίσης μεγάλες μετρήσεις του 2000 (52.350 άτομα) και του 2013 (52.160 άτομα).

Το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στον υγρότοπο, ήταν το Κιρκίρι Anas crecca με 26.783 άτομα και επίσης σημαντικό αριθμό συγκέντρωσε ένα από τα τρία είδη κύκνων που διαχειμάζουν στο Δέλτα, ο Νανόκυκνος Cygnus columbianus, με πάνω από 5.000 άτομα.

Ακόμα σημαντικούς πληθυσμούς συγκέντρωσαν οι Καστανόπαπιες Tadorna ferruginea με 1.480 ατ., oι  Ασπρομέτωπες Χήνες Anser albifrons με 1.592 άτ., και τα Φοινικόπτερα Phoenicopterus roseus με 2.327 άτ.

Οι Βαρβάρες  Tadorna tadorna έφτασαν τις 2.006, ενώ οι Αργυροτσικνιάδες Egretta alba τους 125.

Από αρπακτικά, παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων 23 Στικταετοί Aquila clanga, 6 Θαλασσαετοί Haliaeetus albicilla και 176 Καλαμόκιρκοι Circus aeruginosus

Τέλος, είχαμε την τύχη να παρατηρήσουμε ένα είδος που δεν το βλέπουμε συχνά, τη Χαμωτίδα Tetrax tetrax με 4 άτομα να καταγράφονται στην περιοχή της Δράνας.

Για ακόμη μια φορά, οι αριθμοί και τα είδη των πουλιών που καταγράφηκαν μέσω των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων, συνολικά πάνω από 120000 πουλιά από 53 είδη, μας υπενθύμισαν τη μεγάλη αξία του υγροτόπου για τη διαχείμαση των πουλιών  που έρχονται στο Δέλτα σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου και τροφής για τη διαβίωσή τους.

Slide2

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.