Ημερίδα για την Αλιεία στο Δέλτα του Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η ημερίδα, που πραγματοποίησε ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στο
Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία αφορούσε την άσκηση της αλιείας στον
υγρότοπο.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, κ.
Αθανασιάδης Ανδρέας, ο οποίος τόνισε πως η υποστήριξη της αλιείας
αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Φορέα και στη συνέχεια απηύθυνε
χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης νομού Έβρου, κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, ο
οποίος αφού εξήρε την προσπάθεια του Φορέα Διαχείρισης στην προστασία
και ανάδειξη του υγροτόπου, τόνισε πως η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα
είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε οποιαδήποτε προσπάθεια αφορά την
αξιοποίηση της αλιείας στο Δέλτα Έβρου, σε συνεργασία με το Φορέα
Διαχείρισης και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση, από τη συντονίστρια του Φορέα
Διαχείρισης, κ. Μακρυγιάννη Ελένη, για το ρόλο του Φορέα στην περιοχή,
τις δράσεις και τα έργα που έχει υλοποιήσει τα δέκα χρόνια της
λειτουργίας του και ιδιαίτερα για τις δράσεις υποστήριξης του
πρωτογενούς τομέα στο Δέλτα του Έβρου.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την εισήγηση του Προέδρου του
Αλιευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Σαρίκα Δημήτριο, ο οποίος έκανε
αναδρομή στο παρελθόν για τη σχέση της αλιείας με τον υγροβιότοπο,
ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας και έθεσε
ως επιτακτική ανάγκη την επαναλειτουργία των λιμνοθαλασσών ως
ιχθυοτροφεία και πρόσθεσε πως η πιστοποίηση των αλιευτικών προϊόντων θα
έδινε στα αλιευτικά προϊόντα προστιθέμενη αξία.

Μία σημαντική παρουσίαση για την υφιστάμενη κατάσταση της αλιείας στον
υγρότοπο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έγινε από το δασολόγο του
Φορέα Διαχείρισης, κ. Ηλία Βασίλη ενώ στη συνέχεια ο κ. Κουλαζίδης
Κούλης, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου μίλησε για την αξία της ορθολογικής
άσκησης της αλιείας, την ανάγκη της βιώσιμης διαχείρισης των
ιχθυοαποθεμάτων για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και την
ελαχιστοποίηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας.
Ακόμη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου κ. Ξανθόπουλος Αποστόλης προσέγγισε το νομικό πλαίσιο της
αλιευτικής διαχείρισης του Δέλτα Έβρου, τις προοπτικές για την άσκηση
αλιευτικού τουρισμού αλλά και τις προοπτικές που αφορούν τα ιχθυοτροφεία
ενώ ο, κ. Κουτράκης Μάνος, από το ΙΝΑΛΕ αναφέρθηκε εκτενέστερα για την
υφιστάμενη κατάσταση των αλιευμάτων και των λιμνοθαλασσών του υγροτόπου
και έθεσε προτάσεις ορθής αλιευτικής διαχείρισης για την ανάπτυξη του
κλάδου.

Τέλος η εισήγηση του κ. Αγγελίδη Μαρίνου, οικονομολόγου του Φορέα
Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, αφορούσε την αξία χορήγησης σήματος ποιότητας
στα προϊόντα των αλιέων και τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τον κλάδο.
Φορείς, υπηρεσίες, σύλλογοι και αλιείς είχαν τη δυνατότητα να θέσουν
τους προβληματισμούς τους για θέματα που τους αφορούν και τέθηκαν οι
βάσεις για μια εποικοδομητική συνεργασία, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης,
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, των υπηρεσιών, φορέων και αλιέων με
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών που αφορούν την άσκηση της αλιείας στο
Δέλτα του Έβρου.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.