Παρατήρηση Χαμωτίδων στο Δέλτα Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στις 22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των καταμετρήσεων της ορνιθοπανίδας από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, παρατηρήθηκαν 2 θηλυκές Χαμωτίδες Tetrax tetrax.

Η παρατήρηση έγινε στην περιοχή «Δημητριάδη» και οι Χαμωτίδες βρισκόταν κοντά σε μια ομάδα 100 περίπου Ασπρομέτωπων χηνών Anser albifrons.

Να σημειωθεί ότι το είδος είναι σπάνιο για την Ελλάδα και ανήκει στον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών.

Παναγιώτης Ιωαννίδης
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.