Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Φερών. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Πελαργό, ένα είδος που μας συντροφεύει τους ζεστούς μήνες και αγαπάμε ιδιαίτερα.

Αρχικά έγινε παρουσίαση στο σχολείο για τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του είδους και είδαμε επίσης με τους μαθητές της Α’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης το ταξίδι των 10 Πελαργών στους οποίους τοποθετήθηκαν πομποί το καλοκαίρι του 2013.

Στη συνέχεια, με την Α’ Δημοτικού, τριγυρίσαμε στους δρόμους των Φερών και καταγράψαμε τις φωλιές των Πελαργών. Διαπιστώσαμε πως όλες οι φωλιές είναι χτισμένες σε στύλους, ενώ αρκετά από τα ζευγάρια που φωλιάζουν έχουν ήδη νεοσσούς που μεγαλώνουν και σύντομα θα κατακλύσουν την ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Έβρου.

Σε λίγες ημέρες θα δακτυλιώσουμε αρκετούς νεοσσούς, ελπίζοντας έτσι να ανακαλύψουμε περισσότερα για τα ταξίδια τους!

Ευχαριστούμε πολύ τη διευθύντρια, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φερών για τη συνεργασία τους, τη συμμετοχή στην εκδήλωση και το ενδιαφέρον τους για το Δέλτα του Έβρου και την ορνιθοπανίδα της περιοχής!

 

World Environment Day with the Evros Delta Management Authority

On Friday June 5th, we celebrated the World Environment Day with the 3rd Primary School of Feres. The Day was devoted to the White Stork, a species that is close to us during the warm seasons and we are very fond of.

At first we had a presentation at the school about the characteristics and habits of the species. Together with the students of the 1st, 4th, 5th and 6th Grade we talked about the journey of the 10 White Storks that were tagged in summer 2013 in Feres.

After that, together with the pupils of 1st Grade, we went around the roads of Feres and recorded the Stork nests. We observed that all the nests are built in electricity poles, while most of the nesting pairs have already chicks that are growing and will soon spread around the Evros Delta area.

Soon, we will ring quite a few chicks, hoping that we will discover more about their journeys!

We are very thankful to the headmaster, the teachers and the pupils of the 3rd Primary School of Feres for their co-operation, their participation to the celebration and generally their interest in Evros Delta and the birdlife of the area!

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.