Προσκλήσεις για 20 μελέτες του ΕΠΠΕΡΑΑ για την επιτάχυνση του προγράμματος

Προκηρύξεις
Αθήνα, 27 Μαΐου 2010,  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Με περίπου 3,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 20 υποστηρικτικές μελέτες στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), σύμφωνα με τις δύο προσκλήσεις που υπέγραψε σήμερα η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης και της εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα.

Οι 20 μελέτες αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στην προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων, καθώς και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμη, προωθούν την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, καθώς και τις πράσινες προμήθειες στο δημόσιο τομέα.

Οι δύο προσκλήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 3.454.250 ευρώ, αφορούν στην άμεση ενεργοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Τεχνική Βοήθεια) του ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.