Επιστολή για συγχωνεύσεις/καταργήσεις Φορέων προς κ. Φ. Κουβέλη

Δελτία τύπου Ελληνική Φύση

Θέμα: Καταργήσεις και συγχωνεύσεις στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιστολών και Δελτίων Τύπων, επανερχόμαστε στο θέμα των δρομολογούμενων συγχωνεύσεων και καταργήσεων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, προσδοκώντας στην παρέμβασή σας επί του θέματος ως Κυβερνητικού εταίρου, έστω και την ύστατη στιγμή. Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας για θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, περιμένουμε έμπρακτα την παρέμβασή σας ώστε να μην υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης για την κίνηση αυτή καθώς και το γεγονός ότι από αυτή όχι μόνο δεν θα προκύψουν δημοσιονομικά οφέλη αλλά θα προκληθούν και δημοσιονομικές ζημίες, έχουν αναλυθεί επαρκώς στα ανωτέρω σχετικά. Σημειώνουμε ότι οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για μη κατάργηση Φορέων Διαχείρισης αλλά μόνο για συγχώνευση καθώς και η προϋπόθεση διαβούλευσης πριν από οποιαδήποτε ανακοίνωση για το θέμα αυτό, αποδείχθηκαν ψευδείς.

Η πραγματική λοιπόν σκοπιμότητα πίσω από αυτή την κίνηση παραμένει ερωτηματικό. Πόσο μάλλον όταν:

  • Η Επιτροπή Φύση 2000, το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΚΑ για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, έχοντας ολοκληρώσει εργασία αξιολόγησης της λειτουργίας του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης, έχει καταθέσει διαφορετικές απόψεις για το θέμα από τις προτάσεις του Υπουργείου.
  • Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ που εποπτεύει τους Φορείς Διαχείρισης, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, έχει καταθέσει εγγράφως την διαφωνία του προς τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φ.Δ.
  • Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του ΥΠΕΚΑ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φ.Δ., εκπροσωπώντας το Υπουργείο, σε Ημερίδα που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 στα Ιωάννινα.
  • Οι 10 Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. εθνικής εμβέλειας, εξέδωσαν Δελτίο Τύπου στο οποίο ομοίως και αυτές εκφράζουν την αντίθεσή τους.
  • Το Δίκτυο των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης, έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του, και τέλος
  • Οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης μέσω του Συλλόγου μας, έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.

Όλοι οι ανωτέρω θεσμικοί και υπηρεσιακοί εμπλεκόμενοι φορείς, συγκλίνουν στην ίδια άποψη: δεδομένου ότι η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης δεν επιφέρει καμία απολύτως επιβάρυνση στον Τακτικό Προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ) από τα οποία έχουν εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή τους έως και το τέλος 2015, προτείνουν να αφεθούν οι Φορείς Διαχείρισης να ολοκληρώσουν το έργο τους μέχρι την λήξη της προγραμματικής περιόδου και στο διάστημα που μεσολαβεί έως τότε να ξεκινήσει μία ευρεία διαδικασία διαβούλευσης για τον εξορθολογισμό και την βιωσιμότητα του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Αυτό που άμεσα επείγει, είναι ο καθορισμός σχημάτων και διαδικασιών διαχείρισης για το 77% των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, οι οποίες δυστυχώς σήμερα δεν υπόκεινται σε κανένα καθεστώς διαχείρισης.

Τα ερωτήματα λοιπόν που εύλογα προκύπτουν είναι τα εξής:

  • Με δεδομένη την κοινή γραμμή του συνόλου των εμπλεκομένων στα ζητήματα των Προστατευόμενων Περιοχών ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης, ποιον αντιπροσωπεύει τελικώς η πρόταση του ΥΠΕΚΑ, η οποία φέρει την υπογραφή της Γεν. Γραμματέως.
  • Γιατί αυτή η βιασύνη; Γιατί δεν αφήνονται οι Φορείς Διαχείρισης να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες τους Δράσεις μέσα από τα εγκεκριμένα Τεχνικά τους Δελτία;
  • Ποιο θα είναι τελικά το δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης;

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί πρώτα απ΄ όλα ισχυρή πολιτική βούληση. Απαιτεί την σύγκρουση με τα συμφέροντα που επιδιώκουν να δρουν ανενόχλητα στις Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας. Δυστυχώς σήμερα κάτω από την δικαιολογία των επιταγών της Τρόικας επιχειρείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο θα φέρει την διπλή υπογραφή της Δημοκρατικής Αριστεράς τόσο σε επίπεδο προτάσεων της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ όσο και σε επίπεδο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα φέρει προς ψήφιση το Νομοσχέδιο στη Βουλή. Το παραπάνω συμπέρασμα αποτελεί κοινό συμπέρασμα όλων των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στου Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας ως Κυβερνητικού εταίρου, ώστε να σταματήσετε την ύστατη στιγμή τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.