Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Προώθηση των φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προκηρύξεις

Νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ που αφορά “Ήπιες δράσεις προστασίας και ανάδειξης μνημείων φυσικού κάλλους”.

Χρηματοδοτούνται:

Ήπιες δράσεις προστασίας και ανάδειξης μνημείων φυσικού κάλλους, όπως μικρής κλίμακας έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων περιοχών, δημιουργία περιηγητικών μονοπατιών, δημιουργία δικτύου θέσεων θέας κλπ.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε:

  • Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές), οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης.
  • Περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφέρειας.

Αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.