Πρόγραμμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Συνελεύσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Βόλος, 04/01/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 – Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

09.30-10.30: Προσέλευση- εγγραφές- υποψηφιότητες για προεδρείο της ΓΣ.

10.30-10.45: Εκλογή προεδρείου της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

10.45-11.15: Απολογισμός της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.15-11.30: Απολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., οικονομικές υποχρεώσεις μελών, εγγραφή νέων μελών σωματείου, εισήγηση από τον Μάριο Αστερίου, Πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου.

11.30-12.15: Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) της χώρας μας από τους Δημήτρη Μπαρέλο, Γιώργο Μήτσαινα, Μιχάλη Δαβή:

  • Θεσμοθετημένη διαχείριση περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο φύση 2000. Επικαιροποίηση/ αναμόρφωση των σχετικών συμπερασμάτων της δεύτερης συνάντησης των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ) πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Οκτωβρίου 2009 στα Χανιά.
  • Εφαρμογή/ συμπλήρωση/ αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη θέσπιση, διαχείριση και λειτουργία των ΠΠ.
  • Θέσεις συλλόγου στην πρόταση των 10 ΜΚΟ για «ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας».

12.15-14.00 : Συζήτηση

Διακοπή για γεύμα 14.00-16.00

16.00-20.00: συνέχιση εργασιών της συνέλευσης

Διαχείριση και λειτουργία ΠΠ που έχουν ΦΔ

16.00-16.15: Φορείς Διαχείρισης και Διοικητικά Συμβούλια, εισήγηση από την Ελένη Κουμούτσου και Αντώνη Μπαρνιά.

16.15-16.30: Ανθρώπινο δυναμικό, εισήγηση από Γεωργία Καραμπέρου.

16.30-16.45: Χρηματοδότηση φορέων, εισήγηση από Μάριο Αστερίου και Βάσω Τάλαρου.

16.45-17.00: Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και μέτρων διαχείρισης, εισήγηση από Μιχάλη Δαβή και Ρίκα Μπίσα.

17.00-17.15: Φύλαξη εισήγηση από Ηλιάδη Αντώνη, Παπαγεωργίου Γιώργο.

17.15-20.00: Συζήτηση και αποτελέσματα της 1ης ημέρας.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 – Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

09.30-10.00: Προσέλευση

10.00-10.15: Γνωμοδοτήσεις και αρμοδιότητες ΦΔ, εισήγηση από Ελένη Κουμούτσου και Αντώνη Μπαρνιά.

10.15-10.30: Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, εισήγηση από Λία Παπανδράγκα και Ζαφείρω Βαξεβανίδου.

10.30-10.45: Στήριξη λειτουργίας ΦΔ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, εισήγηση από Παναγιώτη Νίτα και Θανάση Κοράκη.

10.45-11.30: Συζήτηση

11.30-12.00: Προβλεπόμενες δραστηριότητες για το 2010, εισήγηση από Βασίλη Κουρούτο.

12.00-12.45: Ανακοινώσεις και ορισμός ομάδων εργασίας του συλλόγου.

13.00: Λήξη της συνέλευσης

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.