Διαβούλευση-Ερωτηματολόγιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου

Νόμοι Προστατευόμενες περιοχές

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ως Φορείς Διαχείρισης ή ως απλοί πολίτες:

A) Διαβούλευση – ερωτηματολόγιο της Ε.Ε σχετικά με την προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου: Μια στρατηγική της Ε.Ε. για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών οικοσυστήματος μέχρι το 2020.

Από τις 25.08.2010 έως 22.10.2010

Στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm#lang_en.htm

Επίσης στην παρακάτω διεύθυνση βρίσκεται ένας πολύ ωραίος ιστοχώρος για την Εκστρατεία για τη Βιοποικιλότητα της Ε.Ε.

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_el.htm

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.