Eπίσκεψη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων

ΔΤ ΦΔ Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων

Η επίσκεψη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων στο όρος Τρόοδος της Κύπρου, που έλαβε χώρα από την 20η έως την 23η Σεπτέμβρίου, και ακολούθησαν οι δεκα (10) Δήμαρχοι του Εθνικού Πάρκου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Κατά τη διάρκεια αυτής, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου Ινστιτούτου Ορεινών Περιοχών MountMed και των Δήμων με σκοπό την προώθηση δράσεων, όπως πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού, κοινωνικού, και πολιτιστικού περιεχομένου, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Το Ινστιτούτο ΜountMed, στο οποίο μετέχουν ερευνητές από Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία διεύρυνε την υφιστάμενη συνεργασία με το μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της χώρας, μέσω της αναβάθμισης της σε επίπεδο αυτοδιοικητικών φορέων. Η υπογραφή έγινε σε ειδική τελετή την 21η Σεπτεμβρίου, την οποία χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΙδρύματοςΓ.Παπαδούρη, κος Γιαννάκης Παπαδούρης, πρώην Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και κύριος εμπνευστής της Εθνικής Στρρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και της αναγέννησης του ορεινού οικισμού Καλοπαναγιώτη σε πρότυπο ορεινό θέρετρο. Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαιρέτησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Κλέλια Βασιλείου.

Σε ειδικές συνεδρίες που διοργανώθηκαν, οι Δήμαρχοι της Πίνδου παραβρέθηκαν με τους εξής:

 • Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κο Κώστα Καδή, με θέμα «Διαχείριση χερσαίων προστατευόμενων περιοχών: διακυβέρνηση» και «Πιέσεις κλιματικής αλλαγής σε ορεινές περιοχές: πρόσφατη εμπειρία από φυσικές καταστροφές σε Κύπρο και Ελλάδα»
 • Υφυπουργός Τουρισμού κο Σάββα Περδίο, με θέμα «Πιστοποίηση τουρισμού σε ορεινές περιοχές- ανάπτυξη νέου μοντέλου ορεινού τουρισμού»
 • Πρόεδρο Ιδρύματος Γ.Παπαδούρη, κο Γιαννάκη Παπαδούρη, τεως Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων Κυπριακής Δημοκρατίας «Ολιστική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων: από το Τρόοδος στην Πίνδο»

Επιπρόσθετα, ακολούθησε επίσκεψη στους οικισμούς Πλάτρες και Αγρό όπου την αποστολή υποδέχθηκαν οι οικείοι κοινοτάρχες μαζί με τον νυν Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων κο Χαμπιαούρη Κώστα.

Πίνακας1

Δημαρχοι Αποστολής

 1. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, κος Χασιάκος Χρήστος
 2. Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, κος Σεντελές Ιωάννης
 3. Δήμος Μετσόβου, κος Τζαφέας Κωνσταντίνος
 4. Δήμος Γεωργ. Καραϊσκάκη, κος Μίγδος Περικλής
 5. Δήμος Αγράφων, κος Καρδαμπίκης Αλέξανδρος
 6. Δήμων Αργιθέας, κος Στεργίου Ανδρέας
 7. Δήμος Μουζακίου, κος Στάθης Θεοφάνης
 8. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, κος Νάνος Παναγιώτης
 9. Δήμος Μετεώρων, κος Αλέκος Θεόδωρος
 10. Δήμος Πύλης, κος Μαράβας Κωνσταντίνος

Πίνακας2

Μέλη ΔΣ Πάρκου

Πρόεδρος ΔΣ, Σεραφείμ Φελέκης

Γραμματέας ΔΣ, περιφερειακός σύμβουλος Περ. Θεσσαλίας Γακόπουλος Χρήστος

Μέλος ΔΣ, περιφερειακός σύμβουλος Περ. Ηπείρου Βαρέλης Δημήτριος

Μέλος ΔΣ, εκπρόσωπος παραγωγικών φορέων, μέλος ΔΣ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ηπείρου Γιολδάσης Γεώργιος

Μέλος ΔΣ, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας, Δασάρχης Αμφιλοχίας, Θεοχαρόπουλος Δημοσθένης

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ MountMeD 

Αναγνωρίζουμε το ρόλο και τις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών:

– ως περιοχές πλούσιας βιοποικιλότητας, και κομμάτι του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεφαλαίου, οι οποίες αντιμετωπίζουν πιέσεις και προκλήσεις, με λύσεις που συχνά δεν μπορούν να περιοριστούν εντός των περιοχών αυτών

–  ως πόλοι, που παρόλη την πίεση και συχνά συρρίκνωση που αντιμετωπίζει η παραγωγική του βάση,  γνωρίζουν νέες δυναμικές καινοτομίας και διαθέτουν ενδογενείς πόρους κοινοτικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

–  ως τόποι που ενώ αποτελούν τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς, αντιμετωπίζουν την ισοπέδωση της ορεινής κουλτούρας, χάνοντας έτσι την ανθεκτικότητας τους.

Σεβόμενοι τις αρχές δράσης της Διακήρυξης του Τρόδοους  για πολυεπίπεδη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση ενός πολιτικού σχεδίου, την αρχή της δίκαιης, αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την ανάγκη για ισότητα και αλληλευγγύη μεταξύ των εδαφικών περιοχών, φιλοδοξούμε με την κοινή μας συνεργασία, συμπόρευση και ανταλλαγή εμπειριών εφεξής  να,

– προλάβουμε την ευπάθεια των ορεινών μας περιοχών στην κλιματική κρίση, να προβούμε σε δράσεις ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας,

– να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα και βιωσιμότητα των τοπίων και τοπικών δραστηριοτήτων, αποβλέποντας πέραν της διατήρησης τους στην ανάδειξη των τοπικών ιδιότυπων χαρακτηριστικών τους,  αναδεικνύοντας τα ως κοινά αγαθά υψίστης σημασίας

– να ενδυναμώσουμε την κινητοποίηση των τοπικών και περιφερειακών δρώντων στις ορεινες μας περιοχές, έτσι ώστε οι στρατηγικές βιωσιμότητας να βασίζονται στη συλλογική τοπική δράση, απαντώντας στις ευρωπαϊκες συλλογικές προκλήσεις.