Διώξεις εργαζομένων στους ΦΔ ΠΠ από Σύμβουλο της Υπουργού ΠΕΚΑ

Δελτία τύπου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 10/02/2010

«Διώξεις εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών από Σύμβουλο της Υπουργού ΠΕΚΑ»

Η νέα Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και πρόσφατα Σύμβουλος της Υπουργού ΠΕΚΑ για θέματα Φορέων Διαχείρισης και Προστατευόμενων Περιοχών, κα. Τζένη Ανδρουκάκη, υλοποίησε τη δηλωμένη πρόθεσή της να απολύσει το συντονιστή – προϊστάμενο του Φορέα και Πρόεδρο του Επαγγελματικού Σωματείου «Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».

Η ενέργειά της έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τη σχετική εγκύκλιο και προφορικές εντολές της Υπουργού ΠΕΚΑ κας Τίνας Μπιρμπίλη, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι «το προσωπικό που απασχολείται στους παραπάνω Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέχρι τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων», καθώς και στην με πολλούς τρόπους (απαντήσεις σε επερωτήσεις βουλευτών, οδηγίες προς νέους Προέδρους Φορέων διαχείρισης, συνεντεύξεις σε ΜΜΕ κ.λπ.), εκφρασμένη πρόθεση της Υπουργού να στελεχωθούν οι Φορείς Διαχείρισης με έμπειρο και ικανό προσωπικό.

Σε μια περίοδο που όλα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης βρίσκονται στη φάση της εφαρμογής της υποχρεωτικής εγκυκλίου της Υπουργού ΠΕΚΑ, για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης, η απόφαση αυτή, που μάλιστα προέρχεται από μια σύμβουλο της Υπουργού, προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα θεμέλια των Φορέων Διαχείρισης και θέτει σε κίνδυνο την περαιτέρω ομαλή λειτουργία και προστασία των προστατευόμενων περιοχών.

Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Διαχείρισης για απολύσεις εργαζομένων που δε βασίζονται σε αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια και στους Κανονισμούς Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού αλλά σε προσωπικές απόψεις, εμπάθειες και επιδιώξεις των νέων Προέδρων, μελών ΔΣ και αναπόδεικτους ισχυρισμούς παραγόντων και ατόμων που τυχόν έχουν προηγούμενα με κάποιον εργαζόμενο, προφανώς είναι παράνομες και δε συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και σύννομης λειτουργίας ενός Φορέα Διαχείρισης.

Κανένα από τα νέα Διοικητικά Συμβούλια δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να κρίνει αναδρομικά, το έργο του προηγούμενου Δ.Σ. και των εργαζομένων οι οποίοι τηρούσαν ως όφειλαν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι τις προσωπικές τους επιλογές. Τα νέα Δ.Σ. οφείλουν να παρατείνουν τις συμβάσεις όλων των εργαζομένων τους, όπως άλλωστε ορίζει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ, και σε συνεργασία μαζί τους να θέσουν αρμοδιότητες και στόχους που, εάν δεν εκπληρωθούν, τότε θα έχουν κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να τους απολύσουν. Κάθε απόφαση απόλυσης εργαζομένων από τα νέα Δ.Σ. που προφανώς δε μπορούν να γνωρίζουν μέσα σε λίγες ημέρες την κατάρτιση, ικανότητα και προσφορά των εργαζομένων στο Φορέα, είναι εμφανέστατα αυθαίρετη, καταχρηστική και εμπαθής.

Όλοι οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης έχουν προσληφθεί με διαδικασίες του ΑΣΕΠ, έναν θεσμό που πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε και να μην καταστρατηγούμε.

Τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, καταστρατήγησης των θεσμών και των Κανονισμών Λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης, από όπου και αν προέρχονται, βρίσκουν κάθετα αντίθετους όλους τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι θα υπερασπισθούν με κάθε νόμιμο τρόπο το αυτονόητο δικαίωμά τους για εργασία, αξιοκρατία, διαφάνεια, συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες και νομιμότητα.

Καλούμε την Υπουργό ΠΕΚΑ, τους Βουλευτές, το Συνήγορο του Πολίτη, τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τα ΜΜΕ και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να διερευνήσουν σε βάθος τις σοβαρότατες καταγγελίες του Συλλόγου μας για τις ενέργειες της Συμβούλου της Υπουργού, για να επανέλθει η απαραίτητη τάξη και ηρεμία στους εργαζόμενους των Φορέων Διαχείρισης για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους ως θεματοφύλακες των περιοχών που είναι επιφορτισμένοι να προστατεύουν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γεωργία Καραμπέρου: 6945 218962
Αντώνης Ηλιάδης: 6973 406624
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.