Δελτίο τύπου ΦΔ Ε.Θ.Π. Αλοννήσου-Β. Σποράδων

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, με τη νέα του σύνθεση υπό τη νέα Πρόεδρο κα Ευγενία Ανδρουκάκη, συνεδρίασε σε απαρτία τη Δευτέρα 8/2/2010 στην Αλόννησο, την έδρα του Πάρκου.

Πιο συγκεκριμένα.:

  • Το Δ.Σ. εξέλεξε με ψηφοφορία για αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Α.Παπατόλια, Νομάρχη Μαγνησίας και για Γραμματέα τον κ. Ε. Παράβα, εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.
  • Το Δ.Σ. συζήτησε εκτενώς την αποστολή και τη μελλοντική λειτουργία του Φορέα και συμφώνησε ο Φορέας να επικεντρωθεί στη διαχείριση του θαλάσσιου πάρκου, ώστε να αναδειχθεί σε μοχλό πράσινης ανάπτυξης για την Αλόννησο. Οι κύριοι άξονες δράσεων του Φορέα για την επόμενη τετραετία αποφασίστηκαν να είναι: η προστασία της περιοχής, η παρακολούθηση των βασικών φυσικών στοιχείων του Πάρκου, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών της περιοχής, η προβολή του Πάρκου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ανάδειξη της περιοχής σε έναν από τους σημαντικότερους οικοτουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου,
  • Ήδη για την περίοδο 2010 με 2013, όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος του Φορέα, έχουν εξασφαλισθεί πόροι της τάξης των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για το ΕΘΠΑΒΣ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθούν άμεσα προτάσεις για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συνεχή και σταθερή φύλαξη του πάρκου, με τη στενή συνεργασία και συμμετοχή των τοπικών λιμενικών αρχών και των αλιέων της Αλοννήσου, την παρακολούθηση των προστατευόμενων ειδών και άλλων βασικών παραμέτρων (όπως μεσογειακή φώκια, ορνιθοπανίδα, αγριόγιδο Γιούρων, δελφίνια, ιχθυοαποθέματα, βοσκοϊκανότητα των νησιών, κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία), προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης των αλιέων της Αλοννήσου, προγράμματα για την ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των χρηστών και των επαγγελματιών της περιοχής, παρεμβάσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Πάρκου και τέλος πρότυπες δράσεις ενημέρωσης και ξενάγησης των επισκεπτών της περιοχής, καθώς και ανάδειξης του Πάρκου. Αν και οι προτάσεις αφορούν μόνο το ΕΠΠΕΡΑΑ, για πρώτη φορά στον προγραμματισμό του Φορέα προβλέπεται η συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς και κυρίως με τους ψαράδες στη φύλαξη, ενώ προβλέπονται και έργα για το Δήμο Αλοννήσου σχετικά με τον οικοτουρισμό και την ανάδειξη της περιοχής. Τέλος για την πραγματοποίηση των ερευνών θα επιδιωχθεί η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στόχος είναι να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Πάρκου.
  • Με στόχο το να γίνει ξανά η Αλόννησος το επίκεντρο των δράσεων του Θαλασσίου Πάρκου, αποφασίστηκε η μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και των υποδομών του Φορέα (γραφεία, σκάφη, εξοπλισμοί) από το Βόλο στην Αλόννησο, την έδρα του Φορέα και του ΕΘΠΑΒΣ.
  • Με στόχο την ομαλή συνέχιση της μέχρι τώρα λειτουργίας, αποφασίστηκε η παράταση των συμβάσεων σχεδόν όλου του προσωπικού για 4 ακόμα χρόνια, σύμφωνα και με τη σχετική εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος. Παράλληλα το Δ.Σ. αποφάσισε την παραλαβή των πεπραγμένων της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. υπό την Προεδρία του κ. Νεοφύτου, με επιφύλαξη έως την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου.
  • Δημιουργήθηκε επιτροπή για την ενσωμάτωση σχολίων από το Δ.Σ. και τους τοπικούς φορείς για το Διαχειριστικό Σχέδιο του Πάρκου. Το Διαχειριστικό Σχέδιο αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη λειτουργία του Φορέα τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς θα προδιαγράφει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του Φορέα. Το μέχρι σήμερα Σχέδιο κρίνεται μη ικανοποιητικό, αφού υπήρξε πληθώρα αρνητικών σχολίων από τοπικούς και άλλους φορείς. Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε να το αναπροσαρμόσει εκ νέου, ώστε να γίνει συγκεκριμένο και άμεσα υλοποιήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.
  • Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι στα πλαίσια ανάδειξης της περιοχής είναι προτεραιότητα η δημιουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Φορέα στο νησί και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαραίτητοι πόροι. Η προβολή του πάρκου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική από όλα τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό.
  • Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε ότι θα πρέπει να προωθήσει συγκεκριμένα προγράμματα και να πάρει άμεσες πρωτοβουλίες ώστε ο Φορέας να αποκτήσει σχέσεις άμεσης συνεργασίας και συμμετοχικότητας με όλους τους τοπικούς φορείς, με τους Ο.Τ.Α. (Δήμο Αλοννήσου, Νομαρχία Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας), καθώς και με κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα ή οργανισμό (Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.). Χαρακτηριστικό είναι ότι το Δ.Σ. συμφώνησε, μετά από πρόταση του Προέδρου του Αλιευτικού Συλλόγου Αλοννήσου, τη στήριξη των αλιέων στην προσπάθειά τους για αντισταθμιστικά μέτρα από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το νέο Δ.Σ. δεσμεύτηκε να κάνει τον Φορέα του ΕΘΠΑΒΣ έναν Φορέα πρωτοπόρο στις περιβαλλοντικές πρακτικές και πρότυπο λειτουργίας για τους άλλους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της φύσης μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.