Προκήρυξη για τη θέση ειδικού επιστήμονα στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για τη θέση ειδικού επιστήμονα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας.

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας που έχει ιδρυθεί με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης προστατευόμενης περιοχής της χώρας.

Δημοσίευση: 11 Οκτωβρίου, 2010
Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2010

Αναλυτικά εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκδηλώσεις

Πρόεδρος: Βάκκας Μιχάλης, 26530 22283 ή 6945104155

Αντιπρόεδρος: Καραμπέρου Γεωργία, 26930 31651 ή 6945218962

Γενικός Γραμματέας: Ελένη Κουμούτσου, 26920 29140 ή 6948882137

Ταμίας: Ευθυμία Μαντζούτσου, 26930 31939 ή 6945067224

Μέλος: Βράνια Χαρά, 26530 22245 ή 6944740483

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3η απόφαση της 2ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 2/4/2019.