Ενημερωτικό σημείωμα ΥΠΕΚΑ για τη δασοπροστασία

Προστατευόμενες περιοχές
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Πηγή)
ΘΕΜΑ: «Δασοπροστασία»

Η αντιπυρική προστασία ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιήσει και να κατανείμει με σύνεση τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που υπάρχουν. Δίνεται έμφαση στις προληπτικές δράσεις δασοπροστασίας, ενεργοποιώντας παράλληλα θεσμικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς ώστε η αυξημένη επαγρύπνηση πολιτείας και πολιτών, αλλά και οι συντονισμένες δράσεις, να αποδώσουν τα μέγιστα στο μέτωπο της προστασίας των δασών. Η προστασία των δασών και η αποφυγή πυρκαγιών είναι ένα αντικείμενο μοιρασμένο ως προς τις αρμοδιότητες, σε τρία συναρμόδια Υπουργεία. Το ΥΠΕΚΑ έχει υπό την ευθύνη του τη χάραξη της πολιτικής που αφορά την ετοιμότητα των εποπτευόμενων φορέων για πρόληψη και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά από την εκδήλωση πυρκαγιών. Τα έργα πρόληψης υλοποιούνται καταρχάς από τα κατά τόπους Δασαρχεία, που υπάγονται διοικητικά στις Περιφέρειες. Επίσης, στο κομμάτι της πρόληψης, το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι ΟΤΑ που εκτελούν μικρά έργα δασικής προστασίας, τελούν υπό την εποπτεία του, ενώ οι κατανομές των ποσών που απευθύνονται στους ΟΤΑ, πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο ίδιο Υπουργείο υπάγεται και η Πυροσβεστική που έχει ως αρμοδιότητα την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Ακολουθώντας τη γραμμή που περιγράφεται μέσα από το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη των πυρκαγιών, το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει κινηθεί προς τις εξής κατευθύνσεις:  

Α. Έργα δασικής προστασίας

Τα έργα δασικής προστασίας περιλαμβάνουν:

  • Τη συντήρηση των δασικών δρόμων,
  • Τη συντήρηση των υδατοδεξαμενών
  • Τη συντήρηση πυροφυλακείων και
  • Τους καθαρισμούς των δασών από την καύσιμη ύλη και από εύφλεκτα αντικείμενα και σκουπίδια.

Τα έργα αυτά, θα εκτελεστούν από τις Δασικές Υπηρεσίες, τους ΟΤΑ και από δασικούς συνεταιρισμούς, ενώ έχει ζητηθεί η συμβολή και άλλων Υπουργείων, όπως το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Πολιτισμού, φροντίζοντας τους χώρους ευθύνης τους όπως τα στρατόπεδα και τους ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, αποδεσμεύτηκαν κονδύλια, με σκοπό να κατευθυνθούν αναλογικά στις περιοχές με ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την εκτέλεση έργων από τα δασαρχεία. Τα κονδύλια αυτά θα αγγίξουν τα 5 εκ € και προέρχονται από τον Ειδικό Φορέα Δασών, τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού τρίμηνης και οκτάμηνης διάρκειας (766 άτομα) που θα αναλάβει τον καθαρισμό των δασών, ενώ αρχικά σε ορισμένες περιοχές (Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία και Χαλκιδική) αυξημένου κινδύνου θα εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα καθαρισμού των δασών από τους δασικούς συνεταιρισμούς (κόστους περίπου 1 εκ €). Από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν έσοδα για τον τακτικό προϋπολογισμό, γιατί η καύσιμη ύλη (καυσόξυλα) πωλείται. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Πρόγραμμα Μπαλτατζής που καταγράφει για έργα δασικής προστασίας περίπου 190 εκ € για όλη τη διαχειριστική περίοδο.  

Β. Πρόληψη

Στελεχώνονται τα Κέντρα Επιχειρήσεων και Συντονισμού με έμπειρο προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Δασών ώστε να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και σε συνεργασία με την πυροσβεστική να υπάρχει συντονισμένη πρόληψη για την αποφυγή κάθε συμβάντος. Ενισχύονται τα εποχούμενα κλιμάκια με επιφυλακές, ώστε οι δασοφύλακες να βρίσκονται στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, επτά μέρες την εβδομάδα. Με κατάλληλες οδηγίες, οι δρόμοι που διατρέχουν δασικά οικοσυστήματα θα κλείνουν με απόφαση του δασάρχη τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα.

Γ. Συντονισμός του Υπουργείου με θεσμικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών – Ευαισθητοποίηση

Η τρίτη και σημαντικότερη κατεύθυνση είναι ο συντονισμός των δράσεων και των ενεργειών. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται στενά με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα, με επιστολές που έχουν σταλεί από το ΥΠΕΚΑ, έχει ζητηθεί να αυξηθεί η επαγρύπνηση, αλλά και η συνδρομή στο έργο της πρόληψης και από άλλα Υπουργεία, από τη ΔΕΗ, τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με σκοπό να προβούν σε ενέργειες καθαρισμών στους χώρους ευθύνης τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ενθαρρύνονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις προκειμένου να προβούν σε δράσεις καθαρισμού, σε συνεργασία με τα οικεία δασαρχεία. Στο ΥΠΕΚΑ έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που εξετάζει τα θέματα της θεσμικής θωράκισης των δασών. Αντικείμενο της επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, η κατάθεση σχετικής πρότασης για την αξιοποίηση των στελεχών της καταργηθείσας αγροφυλακής. Όσον αφορά στην αγροφυλακή, η τελική πρόταση προς το ΥΠΡΟΠΟ έχει ολοκληρωθεί και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η προώθηση της σχετικής ρύθμισης από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία.

ΜΕΤΡΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Πρόσληψη εργατών τριμήνου απασχόλησης.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 250
Υπεγράφη από το Υπουργείο Οικονομικών και διεκπαιρεώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης. Αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα στις αρχές Ιουνίου. Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της πρόσληψης των εποχιακών 8μηνης απασχόλησης που θα στελεχώσουν τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία και τα εκτροφεία θηραμάτων, τα εργοστάσια ξύλου, κ.α.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών τις απογευματινές ώρες και τις μη εργάσιμες ημέρες.
Ισχύει για όλο το διάστημα τις αντιπυρικής περιόδου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Στελέχωση με δασολόγους των επιχειρησιακών κέντρων του Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας.
Ισχύει για όλο το διάστημα τις αντιπυρικής περιόδου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 4 εκατ. ευρώ. Τα 2.063.700,00 εκατ. ευρώ έχουν κατανεμηθεί σε Δασαρχεία από τον Ειδικό Φορέα Δασών και η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 1.840.355,00 εκατ. ευρώ ξεκινάνε κατανομές  για έργα συντήρησης δασικού δικτύου και καθαρισμού, στα υπόλοιπα δασαρχεία της χώρας.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Καθαρισμοί Δασών
Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων- φορέων και άλλων Υπουργείων. Έχουν αποσταλεί επιστολές σε ΜΚΟ και φορείς, Υπουργεία, ΔΕΚΟ που παρακινεί να προβούν σε ενέργειες καθαρισμών περιαστικών δασών, παρόδιων δρόμων και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών. Έχει αποσταλεί σχετική ενημέρωση στα δασαρχεία για συντονισμό των άνωθεν πρωτοβουλιών.
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος καθαρισμού με τη συνεργασία δασικών συνεταιρισμών. Οι εργασίες καθαρισμού θα ανατεθούν στους εγκεκριμένους δασικούς συνεταιρισμούς μέσω της Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών. Η διαδικασία υλοποίησης έχει ξεκινήσει ενώ εξετάζονται τρόποι χρηματοδότησης για να ενταχθούν κι άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιάζουσες συνθήκες. Επιλέχθηκαν οι εξής: Αττική, Εύβοια, Κόρινθος, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική. Η διαδικασία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Μαΐου για την έναρξη των εργασιών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Ενεργοποιείται μέσα στο μήνα το μέτρο 226.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007- 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις προστασίας, την ευθύνη του οποίου έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.