Δασικοί χάρτες «πάνε» σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία

Προστατευόμενες περιοχές

Εντεκα νομοί της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, θα αποκτήσουν δασικούς χάρτες, σύμφωνα με το σχεδιασμό της «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 35,5 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει την κατάρτιση των δασικών χαρτών και την ανάπτυξη του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος. Το έργο έχει ονομασία «Κατάρτιση δασικού χάρτη σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές» και σύντομα αναμένεται η προκήρυξή του.

Το εν λόγω έργο ουσιαστικά αποτελεί μέρος μιας σειράς από 13 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 57,5 εκατ. ευρώ, των οποίων η «Κτηματολόγιο ΑΕ» πέτυχε την ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ). Τα έργα αφορούν την αναβάθμιση των συναλλαγών των πολιτών με το Κτηματολόγιο και την προστασία του περιβάλλοντος και θα υλοποιηθούν από την «Κτηματολόγιο ΑΕ» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Εντάσσονται, δε, στους ευρύτερους στόχους που έχουν τεθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και την επιτάχυνση της σύνταξης του Κτηματολογίου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη λειτουργία του, καθώς και την κατάρτιση δασικών χαρτών σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Οι περιοχές

Οι δασικοί χάρτες θα υλοποιηθούν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ιωαννίνων, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Οι βασικοί άξονες των έργων που θα υλοποιηθούν από την «Κτηματολόγιο ΑΕ» αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους με το Κτηματολόγιο φορείς και επαγγελματικές ομάδες κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, καθώς και προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.

Επίσης, στόχο έχουν την εναρμόνιση των δεδομένων της «Κτηματολόγιο ΑΕ» με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας, την ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του Κτηματολογίου και του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) -που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων- και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000».

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΛΕΜΟΝΗ

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.