Διασυνοριακό Σεμινάριο Κατάρτισης από τον Φορέα Διαχείρισης Δαδιάς

ΜΜΕ

Στο πλαίσιο του έργου OUTLAND Ανοικτά Πρωτόκολλα και Εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών) στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, το οποίο υλοποιείται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013», πραγματοποιείται στην Δαδιά το Διασυνοριακό Σεμινάριο Κατάρτισης, από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου 2013.

Το σεμινάριο υλοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, ο οποίος είναι εταίρος του έργου και θα συμμετέχουν οι εταίροι του προγράμματος ( ο Δήμος Θέρμης επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Κομοτηνής, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τηλεματικής, το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Βουλγαρίας και τον Δήμο του Ζlatograd Βουλγαρίας) καθώς και εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης από τον Δήμο Θέρμης, τον Δήμο Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας, τον Δήμο Κομοτηνής και από την περιοχή της Δαδιάς. Οι εθελοντές καθώς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις εφαρμογές και τα εργαλεία του προγράμματος και για τις πρακτικές πολιτικής προστασίας σε θέματα δασικών πυρκαγιών που εφαρμόζονται και ισχύουν στις περιοχές των εταίρων του προγράμματος.

Τo πρόγραμμα OUTLAND στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου για την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εθελοντών που δρουν στο πλαίσιο των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και την Βουλγαρία και ασχολούνται με την πρόκληση και την αποκατάσταση δασικών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, στην παραγωγή πολυγλωσσικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στη δημιουργία και ανάπτυξη σε διασυνοριακό επίπεδο, των απαραίτητων εγκαταστάσεων, εργαλείων και διαδικασιών που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ασφαλή δράση των εθελοντών στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, μέσα στο πλαίσιο και μετά το τέλος του έργου.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.