Εργασίες για το Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ευρεία συνάντηση για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013), που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης στη Δαδιά, με σκοπό την πρόταση ενός αποτελεσματικού διαχειριστικού πλαισίου που να υποστηρίζεται από υφιστάμενους πόρους και να περιλαμβάνει ρεαλιστικούς στόχους, τόσο από χρονικής όσο και από οικονομικής άποψης.

Ο κεντρικός διαχειριστικός στόχος της είναι η διατήρηση των ειδών προτεραιότητας και για την επίτευξή του είναι απαραίτητο να επανακάμψει η αρχική ποικιλομορφία του τοπίου με εμφανείς τις “ανοικτίες” που υπήρχαν. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες του νέου Σχεδίου Διαχείρισης.

Επίσης, η επανεμφάνιση και διατήρηση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα εξυπηρετεί επιπλέον και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, που είναι ένας από τους στόχους ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Συνεπώς, ένας δεύτερος σημαντικός άξονας του Σχεδίου διαχείρισης θα πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με δράσεις του πρωτογενούς τομέα που είναι αφενός μεν συμβατές με τους κύριους άξονες του Σχεδίου, αφετέρου δε τεκμηριωμένες επιστημονικά.

Το Σχέδιο Διαχείρισης θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο των βασικών αξόνων δράσεων για την επίτευξη του γενικού στόχου για την “ανάσχεση της απώλειας και την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος”, όπως αναφέρεται στον άξονα προτεραιότητας 9 “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΣΠΑ 2007-2013) και θα έχει διάρκεια πέντε έτη.

Ομιλητές της συνάντησης ήταν, τα μέλη του ΔΣ του Φορέα, ο κ. Κατσαδωράκης Γιώργος (εκπρόσωπος WWF Ελλάς), η κ. Σκαρτσή Θεοδώρα (εκπρόσωπος WWF Ελλάς), και ο κ. Βασιλάκης Δημήτρης (εκπρόσωπος του Δασαρχείου Σουφλίου) και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, ο κ. Τσιαντικούδης Σταύρος και η κ. Σύλβια Ζακκάκ.

Στην ημερίδα, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, του Δασαρχείου Σουφλίου και της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, εκπρόσωποι της Π.Υ. Αλεξ/πολης και Σουφλίου, του WWF Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Σουφλίου και πρόεδροι των δασικών συν/σμών Δαδιάς, Κοτρωνιάς, και Σιδηρού.

Επίσης, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από μελετητικά γραφεία, μέλη του κυνηγετικού συλλόγου και κάτοικοι της περιοχής.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε συζήτηση, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την σύνταξη προτάσεων και δράσεων με σκοπό την διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων της προστατευόμενης περιοχής και των προστατευόμενων αντικειμένων της καθώς και των ιδιαίτερων φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της, ώστε να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, με στόχο την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης μέσα στο 2013.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.