ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – «Ελληνική Φύση»”

Κέντρο Πληροφόρησης, Κερκίνη ΤΚ 62055 Σέρρες

Τηλ.: 26930 31651, Fax:26930 31959,

email: ellinikifysi@gmail.cominfo@ellinikifysi.gr

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ελληνική Φύση

Στρατηγού Ιωάννου 36, 38446 Ν. Ιωνία Βόλου

Τηλ. 24210 68094, 6945373088, email: vkourou@hotmail.com