Ανεπαρκείς οι Φορείς Διαχείρισης

Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., και μετά από σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του, προχώρησε στην σύνταξη Επιστολής και αποστολής της στο ΥΠΕΝ. Στην Επιστολή καταγράφονται οι θέσεις του Φορέα Διαχείρισης  (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) σχετικά με πρόσφατες ανακοινώσεις σε ‘Ενημερωτικό Σημείωμα’ του ΥΠΕΝ, υπό το τίτλο ‘Ανεπαρκείς οι Φορείς Διαχείρισης’, και στις οποίες […]

Ολόκληρο το άρθρο