Διαρκής Καταγραφή και Παρακολούθηση της Άγριας Ζωής των Λευκών Ορέων

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Καταγραφή και Παρακολούθηση Κρητικού Αιγάγρου (Capra aegagrus cretica) και λοιπών ειδών πανίδας», που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011), προμηθεύθηκε είκοσι (20) αυτόματες φωτογραφικές μηχανές (trail cameras) οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε σημεία των Λευκών Ορέων για την καταγραφή της άγριας πανίδας, με έμφαση στον Κρητικό Αίγαγρο. Οι κάμερες διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής τόσο εικόνας όσο και video, λειτουργούν καθημερινά, ημέρα και νύχτα, με ενεργοποίηση αισθητήρων κίνησης, δεν επιφέρουν ενόχληση στα είδη καθότι είναι αόρατες και παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τον αριθμό των ειδών, την παρουσία τους, τον αριθμό των ατόμων κάθε είδους και τη συμπεριφορά τους.

Εδώ μπορείτε να δείτε δείγματα από το ψηφιακό υλικό που συγκεντρώνεται καθημερινά και στοχεύει στην πληρέστερη καταγραφή των ειδών και στην ενίσχυση του έργου της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Προστατευόμενης Περιοχής των Λευκών Ορέων, από το Φορέα Διαχείρισης του Δρυμού.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.