Κοινή δήλωση 17 Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικοιλότητα

Πολιτικοί

Αθήνα 2 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το σημαντικό ρόλο της βιοπικοιλότητας στην αειφόρο ανάπτυξη των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ενσωμάτωση κανόνων προστασίας της, επισημαίνουν με κοινή δήλωση τους, 17 Υπουργοί, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Οι Υπουργοί τονίζουν ότι η βιοποικιλότητα συνεχίζει να μειώνεται με απαράδεκτους ρυθμούς, λόγω των πιέσεων που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στα αίτια της μείωσης εντάσσεται και η αποτυχία να αποτιμηθεί πλήρως η οικονομική αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις στις οποίες προχώρησε η διεθνής κοινότητα το 2010 στην Ναγκόγια με στόχο την ανάληψη αποτελεσματικής και επείγουσας δράσης για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και συνεχίζουν να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες.

Άλλωστε, τα οικοσυστήματα παράγουν γνωστές υπηρεσίες, όπως καθαρό αέρα και αγαθά, τροφή, καύσιμα καθαρό νερό και φάρμακα, έλεγχο του κλίματος και των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ασθενειών, της ποιότητας του νερού και η βιοποικιλότητα έχει εσωτερική αξία, συμβάλλοντας στην κοινονικο-οικονομική σταθερότητα, την ευημερία και την καταπολέμηση της φτώχειας, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να τεθούν σε ισχύ προοδευτικά, εφικτά και οικονομικώς αποτελεσματικά μέτρα, και να ενισχυθεί σημαντικά η ένταξη και η ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στη διαμόρφωση και εφαρμογή όλων των σχετικών πολιτικών με το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο να αποτελεί ευκαιρία γι’ αυτό το σκοπό.

Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητα καθώς όπως υπογραμμίζεται:

* Η βιοποικιλότητα αποτελεί ευκαιρία για την πρόοδο προς την αειφόρο ανάπτυξη,

* Το κόστος της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων είναι μικρότερο από το κόστος του που επιφέρει η μείωσή της βιοπικοιλότητας και της ποιότητας των οικοσυστημάτων, η δε προστασία της βιολογικής ποικιλότητας αποτελεί στοιχείο κλειδί της πράσινης οικονομίας,

* Η εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας θα μειώσει το οικολογικό μας αποτύπωμα,

* Η βιοποικιλότητα μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσει μακροχρόνια οικονομικά οφέλη,

* Η πλήρης αποτίμηση του ρόλου της βιιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων θα συμβάλλει στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, παρέχοντας καλύτερη οικονομικά αειφόρο μεγέθυνση και εξασφαλίζοντας σταθερότητας στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Η κοινή δήλωση φέρει την υπογραφή των:

Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Mr Paul Magnette, Ομοσπονδιακός Υπουργός Κλίματος και Ενέργειας του Βελγίου, Mrs Joke Schauvliege Φλαμανδή Υπουργός Περιβάλλοντος, Φύσης και Πολιτισμού του Βελγίου, Mrs Nona Karadjova, Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, Δημήτρης Ηλιάδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Ms Karen Ellemann, Υπουργός Περιβάλλοντος της Δανίας, Mrs Nathalie Kosciusko – Morizet, Υπουργός Οικολογίας Αειφόρου Ανάπτυξης, Μεταφορών και Στέγασης της Γαλλίας, Dr Norbert Rottgen, Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας, Mr Laszlo Borbely, Υπουργός Περιβάλλοντος και Δασών της Ρουμανίας, Dr Sandor Fazekas Υπουργός Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ουγγαρίας, Mario De Marco, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού της Μάλτας, Prof. Dr. Roko Zarnic, Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Σλοβενίας, Mrs Rosa Aguilar Rivero, Υπουργός Περιβάλλοντος, Αγροτικών και Θαλασσίων Υποθέσεων της Ισπανίας, Mr Andreas Carlgren, Υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας, Mrs Caroline Spelman, Υπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Stefania Prestigiacomo, Υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Mr Nikolaus Berlakovich, Ομοσπονδιακός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασών, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Αυστρίας.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.