Εκπαιδευτική Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Προσαρμοζόμενη Διαχείριση (Adaptive Management) 1-5 Νοεμβρίου 2010, ξενοδοχείο Βίλλα Μπέλες, Λίμνη Κερκίνη

Δελτία Τύπου ΦΔ Εκδηλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Coach (Καθοδηγητών), τμήμα του διεθνούς Conservation Coaches Network (CCNet), σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ και τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση εργασίας με θέμα την Προσαρμοζόμενη Διαχείριση (Adaptive Management). Συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση για τα Ελευθέρα Πρότυπα για τη Διατήρησης της Φύσης στην Πράξη (Open Standards for the Practice of Conservation). Η μεθοδολογία αυτή έχει αναπτυχθεί από τη Συνεργασία για τη Λήψη Μέτρων Διατήρησης (Conservation Measures Partnership, www.conservationmeasures.org) και εφαρμόζεται σε εκατοντάδες έργα διατήρησης της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ευρώπη, η διάδοση της παραπάνω μεθοδολογίας ξεκίνησε το 2007 όταν το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurosite και η οργάνωση Foundations of Success διοργάνωσαν την 1η συνάντηση εργασίας στην Φιλανδία με τη συμμετοχή 5 ομάδων. Ακολούθησε αντίστοιχη συνάντηση στη Γαλλία και τώρα φιλοξενούμε την 3η ευρωπαϊκή συνάντηση στην Ελλάδα. Στο διάστημα των τριών αυτών ετών, η Προσαρμοζόμενη Διαχείριση άρχισε να εφαρμόζεται σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, στη Σκανδιναβία, στην Ολλανδία αλλά και στην Ελλάδα, από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης που αναπτύχτηκε με αύτη την μεθοδολογία μπορείτε να βρείτε στο www.axiosdelta.gr.

Στο πλαίσιο της διάδοσης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας δημιουργήθηκε μια ομάδα έμπειρων coach (καθοδηγητών) που συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός τους είναι η εκπαίδευση και η παροχή βοήθειας στις ομάδες που εφαρμόζουν προσαρμοζόμενη διαχείριση ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και πετυχημένη η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Βασική εκπαιδεύτρια στη συνάντηση της Κερκίνης θα είναι η συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Coach, κυρία Ilke Tilders από την οργάνωση Foundations of Success (www.FOSonline.org).

Στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας θα πραγματοποιηθεί και εφαρμογή της μεθοδολογίας για τις περιοχές α) η λίμνη Κερκίνη, β) η διακρατική λεκάνη απορροής Ελλάδας- Βουλγαρίας, γ) οι αμμοθίνες στην Ολλανδία και δ) το πρόγραμμα διατήρησης της MAVA από τις Άλπεις, τις οποίες διαχειρίζονται οι τέσσερεις ομάδες που θα συμμετέχουν.

Η συνάντηση εργασίας θα γίνει στο και η βασική γλώσσα θα είναι η αγγλική.

Στέλλα Βαρελτζίδου,
Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος,
Coach του Ευρωπαϊκού Δικτύου
s.vareltzidou@yahoo.gr
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.