«Πάσχει» ο Γαλλικός ποταμός σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ

Δελτία Τύπου ΦΔ

Οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η ρύπανση είναι τα δύο πιο σοβαρά προβλήματα που “ταλαιπωρούν” το Γαλλικό ποταμό και έχουν επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα αποθέματα της περιοχής κατά μήκος της λεκάνης απορροής.

Αυτά αναφέρονται σε μελέτη με τίτλο «Οικολογική κατάσταση στη λεκάνη απορροής του Γαλλικού ποταμού» που εκπόνησαν έξι φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΑΠΘ «Οικολογική ποιότητα & Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής», η οποία παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η περιοχή «πάσχει» σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως η κοπή δέντρων και η εκχέρσωση της φυσικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης, οι οποίες επιφέρουν μορφολογικές αλλοιώσεις και συνέπειες στο υδρολογικό καθεστώς. Κατ’ επέκταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα νερό, εάν δεν εφαρμοστεί ένα άμεσο πρόγραμμα μέτρων.

Σημαντικό είναι και το πρόβλημα της ρύπανσης του Γαλλικού ποταμού τόσο από σημειακές πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα), αλλά και από μη σημειακές πηγές, δηλαδή τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις οποίες ρίπτονται χημικά λιπάσματα και την ελεύθερη βόσκηση.

Στη μελέτη τους, οι έξι φοιτητές και φοιτήτριες προτείνουν ορισμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του ποταμού όπως η υιοθέτηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών και η υιοθέτηση ντόπιων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην περιοχή, ο περιορισμός της ελεύθερης βόσκησης και η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αστικών και κτηνοτροφικών λυμάτων.

Τη μελέτη επιμελήθηκαν οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές του προγράμματος, Φωτεινή Αναγνώστου, Αικατερίνη Αποστολίδου, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ελευθερία Κουρλίτη, Νατάσα Στεφανίδου και Md Ataul Gani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.