Θέσεις εργασίας στον ΦΔ Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Προκηρύξεις

31/12/2010

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα προκηρύσσει τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Χαλάστρα

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Βιολόγων (Υπεύθυνος Παρακολούθησης Βιοποικιλότητας) Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. 1
101 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Χαλάστρα

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Γεωπόνων (Υπεύθυνος Αγροπεριβαλ-λοντικών θεμάτων) Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. 1
102 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Χαλάστρα

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Οικονομολόγου Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. 1
103 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Χαλάστρα

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Δασολόγου ή Περιβαλλοντο-λόγου ή Βιολόγου με εξειδίκευση σε θέματα ορνιθοπανίδας Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. 1

Όλη η προκήρυξη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.axiosdelta.gr

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.