Θέσεις Εργασίας (ΚΟΧ) για το ΦΔ Στενών & εκβολών ποταμών Καλαμά-Αχέροντα

Προκηρύξεις

Θέσεις εργασίας ΚΟΧ ανακοινώνει η ΑΜΚΕ “Πίνδος Περιβαλλοντική” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.