Γενέθλια για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

Δελτία Τύπου ΦΔ

Τα τέσσερα χρόνια γιορτάζει σήμερα ο θεσμός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Ο Φορέας Διαχείρισης με το πέρασμα του χρόνου έχει καταφέρει να ξεπεράσει το στάδιο της αρχικής λειτουργίας του και φαίνεται πως έχει πλέον ορθοποδίσει με την ένταξη έργων μεγαλύτερης εμβέλειας, μέρος των οποίων υλοποιεί με αυτεπιστασία για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Ενδεικτικά, τα σημαντικότερα έργα και δράσεις που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας αφορούν την υλοποίηση της επιστημονικής παρακολούθησης, της επόπτευσης και φύλαξης, καθώς και της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος ΑΝΑΣΑ και στην πραγματοποίηση δράσεων με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχικότητας της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου πληθυσμού, ώστε να πετύχουμε από κοινού συνεκτικά αποτελέσματα για την προστασία της Φύσης.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.