Δολιοφθορά στο εθνικό μας πάρκο, ΦΔ Υγροτόπων Αμβρακικού

Δελτία Τύπου ΦΔ
Άρτα, 26 Αυγούστου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H προσπάθεια και η επιμονή του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού δεν καρποφόρησαν ούτε αυτή τη φορά, ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής και συγκεκριμένα τους ρυπαντές οργανικής προέλευσης που εκπλένονται στους υδάτινους αποδέκτες του Εθνικού Πάρκου. Ένα θέμα που ταλανίζει τις περισσότερες τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, αρκετούς ντόπιους πολίτες που ρωτούν με αγωνία για την κατάσταση της περιοχής, καθώς επίσης και αρκετές επιχειρήσεις που προσπαθούν να αναπτυχθούν στην περιοχή.

Κατά το προηγούμενο διάστημα, τρία (3) πανεπιστημιακά ιδρύματα και πέντε (5) εργαστήρια συμμετείχαν στην έρευνα αυτή τοποθετώντας παθητικούς δειγματολήπτες στις μεγάλες λιμνοθάλασσες που βρίσκονται στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου, όπου δραστηριοποιούνται οι μεγάλοι αλιευτικοί συνεταιρισμοί. Όπως είναι γνωστό από προηγούμενο δελτίο τύπου (922/12-7-2010) δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της επιστημονικής ομάδας, καθώς απωλέσθεισαν οι δύο εκ των τριών δειγματοληπτών. Χωρίς να είναι γνωστά τα ακριβή αίτια της απώλειας των δειγματοληπτών ή τα αίτια της δολιοφθοράς, η τοποθέτηση νέων δειγματοληπτών επιχειρήθηκε για δεύτερη φορά από τα εργαστήρια. Αυτή τη φορά, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες για εσκεμμένη δολιοφθορά καθώς ο ένας από τους δύο δειγματολήπτες που βρέθηκαν ήταν κατεστραμμένος και έλλειπαν τα όργανα από το εσωτερικό του.

Η εικόνα αυτή περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, με τους άμεσους χρήστες να επαναπαύονται στην συνέχιση της υποβάθμισης οικολογικής κατάστασης του υδατικού και χερσαίου περιβάλλοντος, των αλιευμάτων και θηραμάτων. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι κανόνες και περιορισμοί που ισχύουν στην Προστατευόμενη Περιοχή, τους οποίους οι πολίτες και ο πολιτικός κόσμος της περιοχής έχουν συζητήσει δεν είναι αποδεκτοί από ορισμένους.

Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στους ανθρώπους που κατέστρεψαν τη συσκευή δειγματοληψίας, για τον κίνδυνο που διατρέχουν από την χωρίς προφυλάξεις επαφή με τα εσωτερικά στοιχεία της, προκειμένου τουλάχιστο να προστατέψουν την υγεία τους.

Η Βιολόγος του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
Μαρία Κατσικάτσου
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.