Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Δελτία Τύπου ΦΔ

Στο 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, συμμετείχε το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Το σεμινάριο, του οποίου ο πλήρης τίτλος ήταν «Οικότοποι και Χερσαία και Υδρόβια Πανίδα» διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Πράσινου Ταμείου.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στην αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, των θηλαστικών, των ψαριών γλυκού νερού και των οικοτόπων. Με την ολοκλήρωση των δύο κύκλων σεμιναρίων οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν την τεχνική και γνώση τους για την επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης τους.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.