Εθελοντική εργασία στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Άτομα ευαισθητοποιημένα στη προστασία του περιβάλλοντος, καλούνται να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο πρώτο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, το οποίο ιδρύθηκε το 1992. Οι εθελοντές θα βοηθήσουν το Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ, στο δύσκολο έργο του να προστατεύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό το μοναδικής βιολογικής και πολιτιστικής αξίας οικοσύστημα.

Η περιοχή του Πάρκου είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για την μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), ενός είδους που συγκαταλέγεται στον κατάλογο των έξι περισσότερο απειλούμενων με εξαφάνιση θηλαστικών στο κόσμο.

Ο Φορέας Διαχείρισης προσκαλεί εθελοντές να βοηθήσουν στo καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες γραφείου και δράσεις στο πεδίο.

Δράσεις πεδίου

Περιλαμβάνουν την επιτήρηση εφαρμογής των ρυθμιστικών μέτρων και κανονισμών που ισχύουν για το Πάρκο, την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των χρηστών του Πάρκου.

Οι περιπολίες με το σκάφος πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση με στόχο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στην περιοχή, την επιτήρηση και φύλαξη του Πάρκου και την ενημέρωση-πληροφόρηση των επισκεπτών του Πάρκου.

Οι εθελοντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ενσωματωθούν στο πλήρωμα του σκάφους, να ενημερώνουν τους επισκέπτες για το Θαλάσσιο Πάρκο, να τους πληροφορούν για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, να βοηθούν στο χειρισμό του σκάφους και να συνδράμουν το προσωπικό του Πάρκου στα καθήκοντά τους.

Επίσης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος μέσω των οποίων εκτιμάται η κατάσταση διάφορων παραμέτρων του οικοσυστήματος και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικού έργου για φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διατριβή τους στο Πάρκο.

Οι εθελοντές θα μένουν στο σκάφος κατά τη διάρκεια των δράσεων πεδίου, ενώ κατά τη διάρκεια των ημερών που βρίσκονται σε άδεια θα διαμένουν σε δωμάτια που έχει ενοικιάσει ο Φορέας στο Πατητήρι.

Θα πρέπει να έχουν κάποια εμπειρία ναυσιπλοΐας και να μην είναι επιρρεπείς στη ναυτία. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ενασχόληση με δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη. Φυσικά η διαμονή στο σκάφος είναι πολύ πιο απαιτητική και δύσκολη απ’ ότι μένοντας σε διαμέρισμα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ασχοληθούν με επικίνδυνες δραστηριότητες.

Συνήθως τα καθήκοντα των εθελοντών και το πρόγραμμα εργασιών τους, καθορίζονται κατά τις πρώτες ημέρες άφιξής τους στην Αλόννησο, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συζήτησης. Τα καθήκοντά τους θα υλοποιούνται με τη βοήθεια του προσωπικού του Φορέα και διοργανώνονται συχνές συναντήσεις για την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι εθελοντές επιλέγονται ανάλογα με τα προσόντα τους και τις εμπειρίες τους. Θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν εθελοντική εργασία το λιγότερο για δυο εβδομάδες (δυνατότητα παραμονής μεγαλύτερης διάρκειας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν). Θα διαμένουν δωρεάν στο «σπίτι των εθελοντών» και όσοι επιλεγούν για τις δράσεις πεδίου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διαμένουν μερικές ημέρες και στο σκάφος.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας τους ζητείται από τους εθελοντές να αποτυπώσουν γραπτά τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια παραμονής και εργασίας τους στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Ο Φορέας Διαχείρισης παρέχει συστατικές επιστολές όταν ζητηθεί. Οι εθελοντές για παραμονή και προσφορά εθελοντικής εργασίας 15 ημερών, δικαιούνται 4 ημέρες ελεύθερες για δικές τους δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.