Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Δελτία Τύπου ΦΔ

O Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. συμμετείχε με τρία άτομα του επιστημονικού του προσωπικού στις εργασίες του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2013 στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Το σεμινάριο αποτέλεσε το δεύτερο στην σειρά σε μια προσπάθεια κατάρτισης του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης πάνω σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης η οποία και αποτελεί μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας. Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων αλλά και της εκπαίδευσης στο πεδίο καλύφθηκαν μια σειρά από θέματα που αφορούσαν μεθόδους καταγραφής και Παρακολούθησης όλων των ειδών (ψαριών γλυκού νερού, θηλαστικών και πουλιών) και οικοτόπων. Το σεμινάριο διεξήχθη με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.