Σεμινάριο μανιταριών στον Αίνο

Δελτία Τύπου ΦΔ

Από τις θεμελιώδεις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση και επαφή του ευρέος κοινού με τη φύση και τα στοιχεία αυτής με απώτερο στόχο την προστασία και τον σεβασμό προς αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φορέας Διαχείρισης επικροτεί ανάλογες προσπάθειες άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και είναι θετικά διατιθέμενος σε σχετικές συνεργασίες.

Δυστυχώς, διαπιστώθηκαν προσφάτως με επιτόπιο έλεγχο του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης και επισημάνθηκαν από τον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο πράξεις, οι οποίες αντιβαίνουν στην προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην εκδήλωση της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε από δύο επίσημους Φορείς της Κεφαλονιάς (το Ίδρυμα Φωκά Κοσμετάτου και το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με σκοπό τη συλλογή μανιταριών.

Από το δημοσιευμένο φωτογραφικό αρχείο και από προφορικές μαρτυρίες συμμετεχόντων διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι η συλλογή έγινε σε περιοχή, η οποία γειτνιάζει ή ακόμη και βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι απαραίτητη η κατάθεση σχετικής αίτησης προς τον Φορέα Διαχείρισης, διαφορετικά η ανωτέρω δραστηριότητα κρίνεται ως παράνομη.

O Φορέας θα μπορούσε να είχε συνδράμει στην εν λόγω εκδήλωση, ώστε να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τελικά προέκυψαν εξαιτίας του τρόπου, με τον οποίο έγινε η συλλογή των μανιταριών. Η κοπή του συνόλου σχεδόν των μανιταριών που, δυστυχώς, διαπιστώθηκε στην εν λόγω περιοχή, αντιβαίνει στις πρακτικές ορθής συλλογής και φυσικά στην προστασία και την αειφορία του περιβάλλοντος. Οι συλλέκτες μανιταριών, οι οποίοι ενδιαφέρονται ως επί το πλείστον για τα εδώδιμα μανιτάρια δεν συλλέγουν όλα τα είδη μανιταριών που τυχόν συναντήσουν για να απορρίψουν στο τέλος τα μη εδώδιμα, όπως συνέβη κατά την ανωτέρω εκδήλωση και καταγράφθηκε στο παρατιθέμενο φωτογραφικό αρχείο από το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης. Αυτό αποτελεί σαφώς μία εσφαλμένη πρακτική!

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ενημερώνει τους μανιταρόφιλους ότι βρίσκεται σε εξέλιξη (είναι στο 3ο έτος) μελέτη όλων των ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) της Κεφαλονιάς. Τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση του κοινού. Επιπλέον, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να ακολουθούν τις ορθές πρακτικές κατά τη συλλογή μανιταριών και να είναι πολύ προσεκτικοί, λόγω των αρκετών δηλητηριωδών ειδών που έχουν εντοπιστεί στο νησί. Τέλος θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις ιδιωτών ή Φορέων που προβαίνουν σε συλλογή μανιταριών από περιοχές του πυρήνα της Προστατευόμενης Περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης θα ασκήσει κατά αυτών κάθε νομικά παραδεκτή αντίδραση, όπως οφείλει.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.