Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2010-2011, ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου Αργοστόλι, 28.09.2010

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ενημερώνει ότι και για το σχολικό έτος 2010-2011 οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως έχει πράξει και κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητικές ομάδες της Προσχολικής Αγωγής, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται τόσο στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου (υγροτοπικό οικοσύστημα), όπου βρίσκεται και η έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όσο και στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου (δασικό οικοσύστημα), που αποτελεί την περιοχή ευθύνης του Φορέα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

Ι) Μη υπαίθριες δραστηριότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης των μαθητών:

 • Επίσκεψη στις εκθέσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου και του Περιβαλλοντικού κέντρου του Αίνου.
 • Ενημέρωση με τη χρήση εποπτικών μέσων πάνω στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Εθνικός Δρυμός Αίνου
 • Τα ζώα της Κεφαλονιάς
 • Τα σπάνια και ενδημικά φυτά της Κεφαλονιάς
 • Τα φυτά της Κεφαλονιάς και οι χρήσεις τους
 • Ενημέρωση για την ιστορία και τα παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

ΙΙ) Υπαίθριες δραστηριότητες για αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της περιοχής:

 • Πεζοπορική διαδρομή και ερμηνεία του περιβάλλοντος.
 • Παρατήρηση των ζώων και των πουλιών της περιοχής με τη χρήση διοπτρών παρατήρησης και με κιάλια.
 • Παρατήρηση των σπανίων και ενδημικών φυτών του Αίνου και της Κεφαλονιάς στους βιοτόπους τους, κατά την εποχή της άνθησής τους.

ΙΙΙ) Ψυχαγωγία μέσα από την επαφή με τη φύση:

 • Ομαδικά παιχνίδια περιβαλλοντικού περιεχομένου.
 • Χειροτεχνικές δημιουργίες και κατασκευές με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

ΙV) Δραστηριότητες που αποσκοπούν στον προβληματισμό των μαθητών και την κριτική προσέγγιση θεμάτων «αειφορίας».

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι από 1 έως 3 ώρες, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον για τα σχολεία εκείνα που το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων στο χώρο τους.

Τα ανωτέρω προγράμματα έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της αγάπης των μαθητών για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές της Κεφαλονιάς και την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης ως προς τη διαχείρισή τους. Επιπλέον ενθαρρύνεται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η αίσθηση της πλήρωσης που προέρχεται από την περιήγηση σε έναν υγρότοπο, την πεζοπορία σε ένα βουνό και την επαφή με τη φύση γενικότερα.

Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ο Φορέας θα παράσχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές έντυπο, ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κ.λπ.) με θέμα τον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όπου περιλαμβάνονται βιβλία περιβαλλοντικού περιεχομένου, οδηγοί αναγνώρισης της χλωρίδας, της πανίδας και της ορνιθοπανίδας και άλλο πλούσιο, έντυπο υλικό.

Για την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν) σε επικοινωνία με την Yπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου κ. Βασιλική Καραγιάννη (Τηλ.: 26710-29258, Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου
Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.