Στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος ο Δρυμός Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της επιδίωξης του για τη σύναψη συνεργασιών με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών που ενδιαφέρονται για την μελέτη, προστασία και αειφόρο διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, έχει συνάψει από πέρυσι συνεργασία με τη Σχολή AgroParisTech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής, Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Institut des sciences et industries du vivant et de l’ environment) της Γαλλίας με έδρα το Παρίσι. Αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν να υλοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την επίβλεψη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, δίμηνη Πρακτική Άσκηση στον Εθνικό Δρυμό Αίνου από φοιτήτρια του εν λόγω Ινστιτούτου και συγκεκριμένα από την Ελληνο-γαλλίδα φοιτήτρια, κ. Ιωάννα Μπουντούρη. Η Πρακτική Άσκηση διεκπεραιώθηκε κατά το διάστημα 24 Ιουνίου έως 24 Αυγούστου και περιλάμβανε τα ακόλουθα:

Α) Συμμετοχή της φοιτήτριας στην Επόπτευση/Φύλαξη του Εθνικού Δρυμού, αποκτώντας, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μία ολοκληρωμένη άποψη της προστατευόμενης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, την γεωμορφολογίας της και των απειλών που ασκούνται σε αυτήν.

Β) Ενεργή συμμετοχή της στις ερευνητικές δραστηριότητες του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα και των συνεργατών του, σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση της πανίδας, της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού, καθώς και στις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται.

Γ) Εξοικείωση με τα δεδομένα που καταγράφονται στο πεδίο και μεταφέρονται σε GIS, χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο λογισμικό, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου Δασολόγου του Φορέα, Δρ. Μ. Ξανθάκη.

Το σημαντικότερο τμήμα της Πρακτικής Άσκησης της κ. Μπουντούρη αποτέλεσε η εργασία που της ανατέθηκε από το Φορέα και αφορούσε στην καταγραφή και παρακολούθηση της ημιάγριας φυλής αλόγων του όρους Αίνος. Από την εργασία πεδίου και την επακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της, βγήκαν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη δομή του πληθυσμού (μέγεθος, αναλογία φύλων και ηλικιών) την ηθολογία του (ενδοπληθυσμιακές αλληλεπιδράσεις, πρότυπα κίνησης) κ.λπ., τα οποία και παρουσίασε με την ολοκλήρωση της Άσκησής της. Τα αποτελέσματα της εργασίας της θα αξιοποιηθούν για τους σκοπούς της Παρακολούθησης, καθώς και στις Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού.

Η εργασία που υλοποιήθηκε από την κ. Μπουντούρη εντάσσεται στις Δράσεις Καταγραφής και Παρακολούθησης της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού που υλοποιούνται από το Φορέα. Η επιτυχής υλοποίηση της ανωτέρω Πρακτικής Άσκησης αποκαλύπτει τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για την ανάπτυξη παρόμοιων Δράσεων στην Περιοχή, η οποία προσφέρει μία ευρεία επιλογή από δραστηριότητες που άπτονται παρόμοιων επιστημονικών αντικειμένων. Η αποκτηθείσα εμπειρία από τους ασκούμενους φοιτητές αποτελεί πολύτιμο εφόδιο στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στις ανωτέρω Δράσεις έχουν πλέον ενταχθεί και οι 3 εθελοντές του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service – EVS) για το διάστημα Αύγουστος έως και Οκτώβριος 2013, στο πλαίσιο δράσης του Φορέα ως Φορέας Υποδοχής εθελοντών και ως Συντονιστής Φορέας του ανωτέρω προγράμματος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι στη διάθεση φοιτητών και επιστημόνων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με ένα ορεινό, μοναδικό οικοσύστημα, όπως είναι αυτό του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.