Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Προκηρύξεις

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις εξής ειδικότητες:

Μία θέση ΤΕ Δασοπόνων

Τρεις θέσεις ΔΕ Ειδικών Δασικής προστασίας

Μία θέση ΔΕ Επιμελητών – Ξεναγών Εθνικών Δρυμών και χώρων αναψυχής.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη:

ΣΟΧ 1

ΣΟΧ 2

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.