Για την κατάργηση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», προτείνεται η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (παρ. 10-γ & 12) μαζί με ελάχιστους άλλους (4 σε σύνολο 29). Αποτελεί δε τον μοναδικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας που οδεύει προς κατάργηση! Προβλέπεται δε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας.

Μέχρι σήμερα, ο Φορέας υλοποιεί με επιτυχία το έργο του μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβασή του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότησή του, για την οποία όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί, δεν επιβαρύνεται καθόλου ο Κρατικός Προϋπολογισμός, καθώς ο Φορέας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κοινοτικά κονδύλια (Γ΄ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ). Διευκρινίζεται δε ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Αντιθέτως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η κατάργησή του θα οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις που θα επιφέρουν την μη τήρηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό, αντί για την προσδοκώμενη οικονομία, θα έχει τελικά ως αποτέλεσμα την μη απορρόφηση εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων, την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για αθέτηση δεσμεύσεων, αλλά και την πιθανή αύξηση της Εθνικής συμμετοχής στη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ!

Συνεπώς, η μη κατάργηση του Φορέα θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος στο ΕΣΠΑ και του σημαντικού του έργου, το οποίο θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και με την γνωστή ευσυνειδησία, όπως ήδη έχει αναγνωριστεί από όλους τους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Εξάλλου, η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες άλλοι Φορείς (5 στο σύνολό τους) παραμένουν ως έχουν, ήτοι διεθνή αναγνωρισιμότητα, μοναδικότητα των προστατευτέων αντικειμένων του (δάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης), οικολογική και γεωγραφική αυτονομία και μοναδική ιστορικότητα.

Θα πρέπει οι πολίτες της Κεφαλονιάς να καταλάβουν ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί ουσιαστικά υπονόμευση των προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την απαξίωση του Εθνικού μας Δρυμού, καθώς και του έμπειρου και κυρίως ευσυνείδητου ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με ζήλο για την αποτελεσματική προστασία και διαχείρισή του.

Σας καλούμε λοιπόν να γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας να αποτραπεί αυτή η δυσμενής και προσβλητική εξέλιξη για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και να καταθέσετε τις απόψεις σας στην ιστοσελίδα, όπου θα διεξάγεται μέχρι την Δευτέρα 08.10.2012 και ώρα 15:00 η ανοικτή διαβούλευση του Άρθρου 10 του σχετικού Νομοσχεδίου (www.opengov.gr/minreform/?p=577).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.