Στελέχωση ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Αργοστόλι, 11.09.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, μετά την ολοκλήρωση δύο πρόσφατων διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη 6 νέων μελών προσωπικού. Τα 2 είναι οι κ.κ. Στέφανος Δόσης (ΠΕ Δασολόγος, MSc) και Γεώργιος Ισμαήλος (ΔΕ Επιμελητής/Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής), οι οποίοι προσελήφθησαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Τρία μέλη, ήτοι οι κ.κ. Βαρβάρα Βουτσινά (ΤΕ Δασοπόνος), Ιωάννα Ελευθεράτου (ΔΕ Επιμελήτρια/Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής) και Στέλιος Ψαρράς (ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας) προσελήφθησαν με διάρκεια σύμβασης από την ημ/νία πρόσληψης και μέχρι την 31.10.2012 και ένα μέλος, η κ. Αριστέα Αμίτση (ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας) προσελήφθη με διάρκεια σύμβασης από την ημ/νία πρόσληψης και μέχρι την 31.12.2012. Οι δύο διαγωνισμοί διενεργήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της πράξης που υλοποιεί ο Φορέας και η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2007-2013) και πλέον το προσωπικό του Φορέα μας αριθμεί 13 άτομα.

Οι παραπάνω προσλήψεις, καθώς και η πρόσφατη προμήθεια του δεύτερου οχήματος του Φορέα και των σχετικών στολών με τα στοιχεία του Φορέα έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά το δύσκολο έργο της Επόπτευσης/Φύλαξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιτυχή υλοποίηση αυτής της τόσο κρίσιμης δραστηριότητας και στο μέλλον. Επίσης, το νέο προσωπικό θα συμβάλλει ουσιαστικά στη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων καταγραφής, παρακολούθησης και αειφορικής διαχείρισης της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής, στη λειτουργία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και του Φυτωρίου καθώς και στις δράσεις Ενημέρωσης /Ευαισθητοποίησης που διοργανώνει ο Φορέας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου 
Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.