Εθελοντισμός στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Αργοστόλι, 12.07.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού, ανέπτυξε φέτος συνεργασία με το ‘Σύλλογο Κατελειού για την Μελέτη και την Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής’, στο πλαίσιο της οποίας ο εν λόγω Σύλλογος συνδράμει με τους εθελοντές του, προερχόμενοι από διάφορες χώρες του εξωτερικού, στις δράσεις Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα, παρέχοντας τουλάχιστον ένα άτομο ημερησίως στη διάθεσή του.

Ήδη, την Παρασκευή 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο πλαίσιο της οποίας οι εθελοντές του Συλλόγου και οι συντονιστές τους ενημερώθηκαν για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, καθώς και για τις δραστηριότητες του Φορέα και τις εποχιακές του ανάγκες, στην κάλυψη των οποίων συνεισφέρει ο Σύλλογος. Μέσα από ένα ζεστό πνεύμα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, οι εθελοντές έχουν πλέον ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα, επιτρέποντας την δραστηριοποίηση δύο βαρδιών καθημερινώς στον Εθνικό Δρυμό και συμμετέχοντας:

  • Στην επιτήρηση της προστατευόμενης περιοχής για την πρόληψη πυρκαγιών και για παράνομες δραστηριότητες.
  • Στην καταγραφή και ενημέρωση των επισκεπτών.
  • Στον έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών.
  • Στις επιστημονικές δραστηριότητες, σχετικές με την παρακολούθηση της χλωρίδας, της πανίδας και των τύπων οικοτόπων.

Οι αυξημένες ανάγκες Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα για την τρέχουσα θερινή περίοδο καθιστούν την οποιαδήποτε εθελοντική συμμετοχή σημαντική. Συνεπώς ο Φορέας Διαχείρισης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επικοινωνία με το Φορέα (Τηλ./Φαξ: 26710 29258 – ώρες 8:30-4:00 μ.μ. και E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr.), προκειμένου να ενταχθεί και να συμμετάσχει στην ομάδα των εθελοντών που συνεργάζονται με τον Φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.